НПАОП 24.1-1.10-87

Правила безпеки для кислотних виробництв галузі

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

9.09.1987/ Мінмашинобудування СРСР