НПАОП 26.0-3.29-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

18.08.1980/Постанова №241/П-9/ Держкомпраці СРСР// Зміни:1/21.08.1985Постанова №289/П-8 / Держкомпраці СРСР // Зміни:2/ Постанова №476/П-12/ Держкомпраці СРСР// Уважати таким, що не застосовується на території України розділ І «Виробництво виробів з кераміки і фарфоро-фаянсу» /06.02.2012/Наказ № 247/ МНС України