НПАОП 26.1-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

1981/ Мінпромбудматеріалів СРСР