НПАОП 26.22-1.04-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

1982/ Мінпромбудматеріалів СРСР