НПАОП 26.30-1.04-03

Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р від 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

28.08.2003/Наказ №159/ Держнаглядохоронпраці України