НПАОП 26.65-1.01-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

1982/ Мінпромбудматеріалів СРСР