НПАОП 26.65-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

1981/ Мінпромбудматеріалів СРСР