НПАОП 26.82-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості пористих наповнювачів

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

1985/ Мінпромбудматеріалів СРСР