НПАОП 27.5-1.15-97

Правила безпеки у ливарному виробництві

Скасовані розпорядженням КМУ від 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

19.02.1997/Наказ №31/ Держнаглядохоронпраці України