НПАОП 51.0-1.03-96

Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р від 18.12.2018

8.05.1996/Наказ №78/ Держнаглядохоронпраці України