НПАОП 52.47-1.02-96

Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р від 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

10.07.1996/Наказ №117/ Держнаглядохоронпраці України