НПАОП 52.7-1.08-89

Правила з охорони праці при обслуговуванні побутової радіоелектронної апаратури

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

19.05.1989/ Мінрадіопром СРСР