НПАОП 55.0-1.14-98

Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

27.05.1998/Наказ №96/ Держнаглядохоронпраці України