НПАОП 63.21-1.10-69

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для рейкозварювальних підприємств

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

03.09.1969/ Міністерство шляхів СРСР