НПАОП 64.2-1.02-87

Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

30.06.1987/ Мінзв’язку СРСР