НПАОП 64.2-1.03-98

Правила безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р від 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

11.05.1998/Наказ №82/ Держнаглядохоронпраці України