НПАОП 64.2-1.06-98

Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р від 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

11.05.1998/Наказ №83/ Держнаглядохоронпраці України