НПАОП 64.2-1.07-96

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р від 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

17.05.1996/Наказ №85/ Держнаглядохоронпраці України