НПАОП 74.2-3.10-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві

Скасовані розпорядженням КМУ №1022р від 18.12.2017

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

24.06.1980/Постанова №180/П-7/ Держкомпраці СРСР// Зміни 1: 121.08.1985/Постанова №289/П/- Зміни 2: 06.11.1986/Постанова №476/П-12