НПАОП 93.0-1.03-97

Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

У покажчику НПАОП, затвердженого Наказом Держпраці України від 05.02.2024 року №23, вид економічної діяльності, на який розповсюджується даний НПАОП

Індивідуальні послуги (код КВЕД 93)

У покажчику НПАОП, затвердженого Наказом Держпраці України від 05.02.2024 року №23, № пункту в розділі відповідного КВЕД

2

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

21.05.1997/Наказ № 143/ Держнаглядохоронпраці України