“ПБЕЕС в питаннях відповідях”

Подано мовою та змістом відповідно до оргіналу:

Спеціалізована фірма з охорони праці ППФ «Злагода»

  ПОСІБНИК

“БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

(ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ)“

 Харків – 1999

Костанян В.Р. Посібник «Безпечна експлуатація електроустановок споживачів (запитання та відповіді)». – На правах рукопису. ППФ «Злагода», 1999.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів викладені в формі питань і відповідей.
На кожне питання дається ряд відповідей, серед яких декілька правильних. Правильні відповіді помічені знаком плюс.

Посібник розроблений на основі державного міжгалузевого нормативного акту про охорону праці: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

В кінці посібника наведений покажчик літератури, де кожному питанню відповідає номер пункту зазначених вище Правил.

Посібник призначений для надання допомоги комісіям підприємств по перевірці знань з питань охорони праці при складанні переліку питань для перевірки знань працівників з охорони праці згідно п.2.1.7 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання з питань охорони праці».

Випуск підготовлений спеціалізованою фірмою з охорони праці ППФ «Злагода» – м. Харків вул. Маршала Конєва, 21, телефон/факс (0572) 12-61-04.

Ваші зауваження і пропозиції відносно посібника просимо надсилати за адресою: 61004 м. Харків а/с 9251.

© – ППФ «Злагода»

 

ЗМІСТ

Умовні позначення і скорочення

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ РОБІТ
 4. ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ РОБІТ
 5. ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ЗАПОБІГАННЮ АВАРІЙ І ЛІКВІДАЦІЇ ЇХНІХ  НАСЛІДКІВ.  КОРОТКОЧАСНІ РОБОТИ
 6. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 7. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 8. ОПОСВІДЧЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

ПОКАЖЧИК ЛІТЕРАТУРИ

Умовні позначення і скорочення
ПЛ – повітряна лінія електропередавання.
ВПМ – вантажопідіймальна машина.
ЗРУ – закрите розподільче устаткування.
ІТП – інженерно-технічний працівник.
КЛ – кабельна лінія електропередавання.
КРУ – комплектне розподільче устаткування внутрішньої (зовнішньої) установки.
КТП – комплектна трансформаторна підстанція.
ВРУ – відкрите розподільче устаткування.
Правила – Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
ПТЕ – “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів /Москва, Енергоатомиздат, 1989”, затверджені Міненерго СРСР 21.12. 1984 р.
РУ    – розподільче устаткування.
ЗДТУ – засоби диспетчерського і технологічного керування в енергосистемах (кабельні і повітряні лінії зв’язку і телемеханіки, високочастотні канали, пристрої зв’язку і телемеханіки).
ЗЗ    – засіб захисту.
ТАВ – пристрої теплової автоматики, теплотехнічного вимірювання і захисту, засоби дистанційного керування, сигналізації і технічні засоби автоматизованих  систем керування.
ЕД   – електродвигун.
ЕО   – електрообладнання.
ЕУ    – електроустановка.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Галузь застосування

 1.1. На кого поширюються вимоги Правил? (ПБЕЕС п. 1.1.1)

1. На працівників, що обслуговують діючі ЕУ споживачів напругою до 127 кВ включно.

+2. На працівників, що обслуговують діючі ЕУ споживачів напругою до 220 кВ включно.

3. На працівників, що обслуговують діючі ЕУ споживачів напругою до 360 кВ включно.

 

1.2. Вимоги Правил повинні виконуватись під час  експлуатації… (ПБЕЕС п. 1.1.2)

+1. Діючих електроустановок.

+2. Електричних станцій.

+3. Електричних частини ТАВ, ЗДТУ.

+4. Районних котелень споживачів під час виконанні в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних і будівельних робіт.

 

Скорочення, терміни, визначення

1.3. Яка установка вважається електроустановкою? (ПБЕЕС п. 1.2)

+1. Установка, в якій виробляється електрична енергія.

+2. Установка, в якій перетворюється електрична енергія.

+3. Установка, в якій передається електрична енергія.

+4. Установка, в якій розподіляється електрична енергія.

+5. Установка, в якій споживається електрична енергія.

 

1.4. Що таке електрообладнання? (ПБЕЕС п. 1.2)

+1. Пристрої, в яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється  електроенергія.

+2. Комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок.

+3. Всі види захисту електроустановок.

 

1.5. Що таке зона впливу електричного поля? (ПБЕЕС п. 1.2)

1. Простір, в якому присутнє електричне поле.

2. Простір, в якому напруженість електричного поля перевищує 10 кВ/м.

+3. Простір, в якому напруженість електричного поля перевищує 5 кВ/м.

 

1.6. Яке значення не повинна перевищувати напруженість електричного поля в зоні екранування? (ПБЕЕС п. 1.2)

1. 3 кВ/м.

+2. 5 кВ/м.

3. 10 кВ/м.

 

1.7. Яка частина електроустановки вважається струмовідною? (ПБЕЕС п. 1.2)

+1. Яка нормально перебуває під напругою.

2. Яка нормально не перебуває під напругою, але може опинитися під напругою в аварійних режимах роботи.

 

Організація безпечної експлуатації ЕУ 

1.8. Що зобов’язаний зробити керівник підприємства, щоб забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів? (ПБЕЕС п. 1.3.1)

1. Розробити систему керування охороною праці підприємства.

+2. Призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа ІТР, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку.

+3. Забезпечити необхідну кількість електротехнічних працівників.

+4. Затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці.

+5. Встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов’язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами – оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням.

+6. Забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами ПТЕ.

+7. Забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань і вимірів електроустановок згідно правилам і нормам ПТЕ.

+8. Забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.

 

1.9. Яку групу з електробезпеки повинні мати фахівці служби охорони праці щоб контролювати безпечну експлуатацію електроустановок? (ПБЕЕС п. 1.3.2)

1. Групу III.

+2. Групу IV.

3. Групу V.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

Вимоги до працівників

2.1. Відповідним чому повинен бути порядок навчання і перевірки знань працівників? (ПБЕЕС п. 2.1.1)

+1. Галузевому положенню про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці.

+2. Вимогам до електротехнічної обслуги, які містяться в ПТЕ.

2.2. Які вимоги висуваються до працівника для одержання їм I групи електробезпеки? (ПБЕЕС п. 2.1.3)

+1. Повинен пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній ЕУ з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

2. Мати мінімальний стаж роботи – 2 місяця.

3. Вік – не молодше 18 років.

2.3. Які вимоги висуваються до електротехнічних працівників, що не мають спеціальної освіти, для одержання ними II групи електробезпеки? (ПБЕЕС п. 2.1.3)

+1. Чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в ЕУ.

+2. Знати і уміти застосовувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, що виконується.

+3. Знати будову і улаштування ЕУ.

+4. Уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

+5. Мінімальний стаж роботи з I групою електробезпеки – 2 місяці.

6. Вік – не молодше 18 років.

2.4. Які вимоги висуваються до електротехнічних працівників, що не мають спеціальної освіти, для одержання ними III групи електробезпеки? (ПБЕЕС п. 2.1.3)

+1. Чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в ЕУ.

+2. Знати і уміти застосовувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, що виконується.

+3. Знати будову і улаштування ЕУ.

+4. Уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

+5. Мінімальний стаж роботи з II групою електробезпеки – 2 місяці.

+6. Вік – не молодше 18 років.

 2.5. Які вимоги висуваються до електротехнічних працівників, що не мають спеціальної освіти, для одержання ними IV групи електробезпеки? (ПБЕЕС п. 2.1.3)

+1. Необхідно знати компонування ЕУ.

+2. Уміти організувати безпечне проведення робіт.

+3. Уміти навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму.

4. Розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил.

+5. Мати мінімальний стаж роботи з III групою електробезпеки – 3 місяці.

+6. Вік – не молодше 18 років.

2.6. Які вимоги висуваються до електротехнічних працівників, що не мають спеціальної освіти, для одержання ними V групи електробезпеки? (ПБЕЕС п. 2.1.3)

+1. Необхідно знати компонування ЕУ.

+2. Уміти організувати безпечне проведення робіт.

+3. Уміти навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму.

4. Розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил.

+5. Мати мінімальний стаж роботи з III групою електробезпеки – 3 місяці.

+6. Вік – не молодше 18 років.

2.7. В яких випадках забороняється допуск працівників до роботи в електроустановках? (ПБЕЕС п. 2.1.3-2.1.5, 2.1.10)

+1. За відсутності посвідчення про перевірку знань.

+2. За наявності посвідчення з простроченим терміном перевірки знань.

+3. Осіб, що не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

+4. Осіб з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також з явними ознаками захворювання.

+5. Працівники, що припустили порушення вимог цих Правил, без позачергової перевірки знань.

2.8. Ким і в яких випадках посвідчення про перевірку знань вилучається у працівника? (ПБЕЕС п. 2.1.3)

+1. Комісією з перевірки знань при незадовільних знаннях.

+2. Керівником структурного підрозділу в разі закінчення терміну дії медичного огляду.

3. Особою, відповідальною за електрогосподарство, в випадку порушення працівником вимог цих Правил.

2.9. Де фіксуються результати перевірки знань Правил працівників? (ПБЕЕС п. 2.1.4)

+1. В журналі перевірки знань.

2. В журналі інструктажів з питань охорони праці.

3. В особистих картках працівників.

+4. В протоколі засідання комісії.

2.10. На кого покладається відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань? (ПБЕЕС п. 2.1.4)

+1. На особу, відповідальну за електрогосподарство.

2. На керівника структурного підрозділу.

3. На керівника служби охорони праці.

2.11. Який термін зберігання журналу перевірки знань після останнього запису? (ПБЕЕС п. 2.1.4)

1.  1 рік.

+2. 3 роки.

3. 5 років.

2.12. Яку відповідальність несуть працівники за порушення вимог цих Правил згідно діючому законодавству? (ПБЕЕС п. 2.1.9)

+1. Дисциплінарну.

+2. Адміністративну.

+3. Кримінальну.

 

Оперативне обслуговування

2.13. Які працівники допускаються до оперативного обслуговування ЕУ? (ПБЕЕС п. 2.2.2)

+1. Що знають оперативні схеми.

+2. Що знають посадові і експлуатаційні інструкції.

+3. Що знають інструкції з охорони праці, особливості обладнання.

+4. Що пройшли навчання, дублювання і перевірку знань цих Правил та ПТЕ.

2.14. Яку групу з електробезпеки повинні мати оперативні працівники, що обслуговують ЕУ одноосібно? (ПБЕЕС п. 2.2.3)

1. III групу для ЕУ вище 1000 В і II групу для ЕУ до 1000 В.

+2. IV групу для ЕУ вище 1000 В і III групу для ЕУ до 1000 В.

3. V групу для ЕУ вище 1000 В і IV групу для ЕУ до 1000 В.

2.15. Які обов’язки оперативного працівника під час прийняття зміни? (ПБЕЕС п. 2.2.6)

+1. Ознайомитися зі схемою і станом та режимом роботи устаткування на своїй дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому інструкцією.

+2. Одержати інформацію від чергового, що здає зміну, про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві.

+3. Перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції.

+4. Ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його останнього чергування.

+5. Оформити прийняття зміни записом в журналі, відомості, а також в оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає.

+6. Доповісти старшому по зміні про початок чергування і про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

2.16. В яких випадках забороняється прийняття і здача зміни оперативним працівником? (ПБЕЕС п. 2.2.7, 2.2.8)

+1. Під час ліквідації аварій.

+2. Під час виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання.

+3. Коли на дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене.

+4. Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи, допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, або оперативного працівника вищого рівня.

2.17. Ким може здійснюватися одноосібний огляд ЕУ? (ПБЕЕС п. 2.2.13)

1. Адміністративно-технічним працівником з групою IV в ЕУ понад 1000 В і з групою III в ЕУ до 1000 В.

+2. Адміністративно-технічним працівником з групою V в ЕУ понад 1000 В і з групою IV в ЕУ до 1000 В.

+3. Оперативним працівником, що обслуговують дану ЕУ.

4. Неелектротехнічними працівниками з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство.

2.18. В яких випадках оперативному працівнику дозволяється відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огородження чи бар’єри діючих ЕУ понад 1000 В? (ПБЕЕС п. 2.2.14)

+1. Ні в яких випадках.

2. Дозволяється, якщо відстань між дверима і струмовідними частинами більше означеної в Правилах.

2.19. Чи допускаються до огляду ЕУ працівники, які її не обслуговують? (ПБЕЕС п. 2.2.17)

1. Не допускаються.

+2. Допускаються з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство.

2.20. Кому слід видавати під розписку ключі від приміщень РУ? (ПБЕЕС п. 2.2.19)

+1. Працівникам, яким дозволено одноособовий огляд – під час огляду.

+2. Оперативно-ремонтним працівникам, в тому числі і тим, що не перебувають на зміні, – під час виконання ними робіт в ЕУ за нарядом чи розпорядженням.

+3. Керівнику робіт, допускачеві або наглядачеві – на час виконання робіт за нарядом чи розпорядженням.

 

Виконання робіт

2.21. На які категорії поділяються роботи в ЕУ стосовно заходів безпеки? (ПБЕЕС п. 2.3.1)

+1. Зі зняттям напруги.

+2. Без зняття напруги на струмовідних частинах або поблизу них.

+3. Без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою.

4. Роботи за нарядом-допуском.

2.22. Скільки працівників можуть виконувати роботу без зняття напруги на струмовідних частинах ЕУ і поблизу них? (ПБЕЕС п. 2.3.3)

1.Три працівника: керівник робіт повинен мати IV групу, інші – III групу.

+2.Два працівника: керівник робіт повинен мати IV групу, інші – III групу.

3. Два працівника з III групою.

2.23. Яких вимог безпеки слід додержувати під час роботи в ЕУ до 1000В без зняття напруги на струмовідних частинах і поблизу них? (ПБЕЕС п. 2.3.6)

+1. Обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмовідні частини, що перебувають під напругою і до яких можливий випадковий дотик.

+2. Працювати в діелектричному взутті чи стій на ізольованій підставці або на діелектричному килимі.

+3. Застосовувати інструмент з ізольованими держаками; за відсутності такого слід користуватися діелектричними рукавичками.

2.24. Яких заходів безпеки слід додержувати під час виконання робіт без зняття напруги на струмовідних частинах за допомогою ізолювальних засобів захисту (ЗЗ)? (ПБЕЕС п. 2.3.7)

+1. Тримати ізолювальні частини ЗЗ за держаки до обмежувального кільця.

+2. Розміщувати ізолювальні частини ЗЗ так, щоб не виникла небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмовідними частинами двох фаз або замикання на землю.

+3. Користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами ЗЗ з непошкодженим лаковим покриттям.

2.25. Які вимоги ставляться до драбин, що застосовуються для ремонтних робіт? (ПБЕЕС п. 2.3.11)

+1. Повинні бути виготовлені за ГОСТ, ДСТУ або ТУ на них.

+2. Опорна частина драбин, що встановлюються на гладких поверхнях, має бути оббита гумою.

+3. На опорних частинах драбин, що встановлюються на землі, мають бути гострі металеві наконечники.

+4. У разі необхідності обіперти драбину на провід, вона повинна бути обладнана гачками в верхній частині.

5. Драбина повинна бути тривкою, виготовленою з металу.

2.26. Чи допускається виконання робіт на ПЛ з землі без застосування електрозахисних ЗЗ і металевого майданчика? (ПБЕЕС п. 2.3.14)

1. Не допускається.

+2. Допускається за умови накладення заземлення на провід (трос) безпосередньо поблизу кожного місця дотику, але не далі ніж за 3 м від місця роботи.

2.27. На яку відстань забороняється наближатися до ЕУ від 6 до 35 кВ в ЗРУ, ВРУ і на ПЛ без основних і додаткових електрозахисних засобів в разі виявлення замикання на землю? (ПБЕЕС п. 2.3.16)

1. Менше 3 м в ЗРУ і менше 6 м в ВРУ і на ВЛ.

+2. Менше 4 м в ЗРУ і менше 8 м в ВРУ і на ВЛ.

3. Менше 5 м в ЗРУ і менше 9 м в ВРУ і на ВЛ.

2.28. Які запобіжники допускається знімати та встановлювати під напругою і під навантаженням? (ПБЕЕС п. 2.3.18)

1. Не допускається ні для яких запобіжників.

+2. Запобіжники трансформаторів напруги.

+3. Запобіжники пробкового типу в освітлювальних мережах і у вторинних колах.

2.29. Якими ЗЗ необхідно користуватися під час зняття і встановлення запобіжників під напругою в ЕУ до 1000 В? (ПБЕЕС п. 2.3.19)

+1. Ізолювальними кліщами (штангою).

+2. Діелектричними рукавичками.

+3. Захисними окулярами (маскою).

4. Діелектричними калошами.

2.30. В яких випадках працівники зобов’язані користуватися захисними касками? (ПБЕЕС п. 2.3.22)

+1. Коли перебувають в приміщеннях з діючим електрообладнанням електростанцій і підстанцій.

2. Коли перебувають біля щитів керування релейних і їм подібних приміщень.

+3. Коли перебувають в ЗРУ, ВРУ.

+4. Коли перебувають в колодязях, тунелях та траншеях.

+5. При роботах на ПЛ.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ РОБІТ

Перелік основних заходів

3.1. Якими організаційними заходами досягається безпека робіт в електроустановках?

+1. Затвердження переліку робіт, що виконуються по нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації.

+2. Призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.

+3. Оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації.

+4. Підготовка робочого місця.

+5. Допуск до роботи.

+6. Нагляд під час виконання робіт.

+7. Переведення на інше робоче місце.

+8. Оформлення перерв в роботі і її закінчення.

 

Працівники, відповідальні за безпеку робіт

 

3.2. Хто є відповідальним за безпеку робіт, що виконуються в ЕУ?

1. Керівники структурних підрозділів підприємства.

+2. Працівник, який видає наряд, розпорядження.

+3. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця.

+4. Працівник, який готує робоче місце, допуск.

+5. Працівник, який допускає до роботи.

+6. Керівник робіт.

+7. Працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт.

+8. Члени бригади.

 

3.3. Які групи електробезпеки повинні мати особи, відповідальні за безпеку робіт, що виконуються в ЕУ понад 1000 В і до 1000 В відповідно?

+1. Працівник, який видає наряд, – V і IV групу.

2. Працівник, який видає наряд, – IV і III групу.

+3. Працівник, який видає дозвіл на підготовку робочого місця, – V і IV групу.

4. Працівник, який видає дозвіл на підготовку робочого місця, – IV і III групу.

5. Працівник, який допускає до роботи, – V і IV групу.

+6. Працівник, який допускає до роботи, – IV і III групу.

+7. Керівник робіт, – IV і III групу.

8. Керівник робіт, – III групу в обох випадках.

 

3.4. За що відповідає працівник, що видає наряд, розпорядження?

+1. За достатність і правильність зазначених в наряді заходів безпеки.

+2. За кількісний склад бригади і призначення осіб, відповідальних за безпечне ведення робіт.

3. За координацію часу і місця роботи бригад, які допускаються.

+4. За відповідність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.

 

3.5. За що несе відповідальність працівник, що видає дозвіл на підготовку робочих місць?

+1. За достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення.

2. За кількісний склад бригади.

+3. За координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються.

 

3.6. За що несе відповідальність працівник, який готує робоче місце?

1. За достатність і правильність заходів безпеки.

+2. За правильне виконання заходів по підготовці робочого місця, зазначених у наряді.

+3. За правильне виконання заходів по підготовці робочого місця, що вимагаються за умовами роботи (установку замків, плакатів, огорож).

 

3.7. Чиї обов’язки допускається суміщати особі, яка видає наряд?

+1. Керівника робіт.

+2. Допускача в ЕУ без місцевих чергових працівників.

3. Працівнику, який готує робоче місце.

4. Наглядача.

5. Члена бригади.

6. Працівника, що видає дозвіл на підготовку робочого місця.

 

3.8. Чиї обов’язки допускається суміщати особі, що допускає до роботи?

+1. Керівника робіт.

Допускача в ЕУ без місцевих чергових працівників.

+3. Працівнику, який готує робоче місце.

4. Наглядача.

+5. Члена бригади.

 

Порядок видачі та оформлення наряду

 

3.9. У скількох примірниках виписується наряд на роботу в ЕУ?

+1. У двох примірниках.

2. Завжди в трьох примірниках.

+3. В трьох примірниках в випадку передачі наряду по телефону.

 

3.10. Яких вимог слід дотримуватися при виписуванні наряду?

+1. За умови дотримання чіткості і ясності записів.

+2. Заповнення наряду олівцем не допускається.

+3. Не допускається виправлення і перекреслювання написаного тексту.

4. За наявності виправлення рахунку в наряді повинен бути підпис особи, що видавала наряд, з приміткою “Виправлене вірно”.

 

3.11. Кому передається наряд?

+1. Оперативному працівнику.

+2. Особі, що готує робоче місце в ЕУ без місцевого чергового працівника.

+3. Допускається передача наряду по телефону особою, що видає наряд старшому в зміні оперативному працівнику зазначеної в наряді ЕУ або керівнику робіт.

 

3.12. Чи допускається видавати один наряд на однотипні роботи однією бригадою?

1. Не допускається.

+2. Може бути виданий один спільний наряд для таких робіт в порядку черги на кількох приєднаннях, в одному або різних РУ, в різних приміщеннях підстанції.

+3. В ЕУ, де напруга знята з усіх струмовідних частин, у тому числі і з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної ЕУ, допускається видавати один загальний наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.

 

3.13. В яких випадках наряд повинен бути виданий ще раз?

+1. При розширенні робочого місця.

+2. В разі зміни кількості робочих місць.

+3. В разі зміни керівника робіт.

+4. В разі зміни складу бригади більше ніж наполовину.

5. В випадку притягнення до роботи оперативного працівника під час чергування.

 

3.14. На який термін видаються і протягом якого часу зберігаються наряди?

1. Видаються на термін не більше 10 календарних днів, зберігаються протягом 30 діб.

+2. Видаються на термін не більше 15 календарних днів, зберігаються протягом 30 діб.

3. Видаються на термін не більше 15 календарних днів, зберігаються протягом 15 діб.

 

3.15. На який термін може бути продовжений наряд?

1. Не більше 10 календарних днів.

+2. Не більше 15 календарних днів.

3.Не більше 30 календарних днів.

 

3.16. В якому журналі повинні враховуватися роботи за нарядом і розпорядженням і який термін його зберігання після останнього запису?

1. В журналі інструктажів з питань охорони праці – 1 рік.

2. В журналі перевірки стану охорони праці – 6 місяців.

+3. В журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями – 6 місяців.

 

3.17. Хто несе відповідальність за ведення і цілісність журналу обліку робіт за нарядом і розпорядженням?

1. Керівник робіт.

2. Працівник, що видає наряд, розпорядження.

+3. Особа, відповідальна за електрогосподарство.

 

Склад бригади, що працює за нарядом

 

3.18. Який мінімальний склад бригади, що працює за нарядом?

1. Не менше трьох працівників, включаючи керівника робіт.

+2. Не менше двох працівників, включаючи керівника робіт.

 

3.19. Кому дозволяється змінювати склад бригади?

1. Керівнику робіт.

+2. Особі, що видає наряд, або іншому працівнику, який має право видачі наряду на виконання робіт в даній ЕУ.

3. Особі, відповідальній за електрогосподарство.

 

Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт

 

3.20. Хто дає дозвіл на підготовку робочого місця і допуск на роботу в ЕУ?

+1. Оперативний працівник.

+2. Працівник, що видає наряд або розпорядження за узгодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.

3. Особа, відповідальна за електрогосподарство.

 

3.21. Чи дозволяється змінювати передбачені нарядом (розпорядженням) заходи по підготовці робочого місця, якщо виникли сумніви в достатності і правильності цих заходів?

1. Дозволяється за погодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.

+2. Забороняється.

3. Дозволяється за погодженням з особою, що видає наряд (розпорядження).

 

3.22. Чи може підготовку робочого місця виконувати один працівник?

1. Не може.

+2. Може, окрім встановлення переносних заземлень в ЕУ понад 1000В і виконання перемикань, що здійснюються на двох і більше приєднаннях в ЕУ понад 1000В, що не мають діючих пристроїв блокування роз’єднувачів від неправильних дій.

 

3.23. Що повинен зробити допускач перед допуском бригади до роботи за нарядом і розпорядженням?

+1. Разом з керівником робіт перевірити виконання технічних заходів по підготовці робочого місця.

+2. Перевірити відповідність складу бригади зазначеному в наряді або розпорядженні.

+3. Перевірити наявність у членів бригади посвідчень про перевірку знань.

+4. Провести інструктаж.

+5. Довести бригаді, що напруга відсутня.

 

3.24. Що повинен зробити допускач під час проведення інструктажу?

+1. Ознайомити бригаду зі змістом наряду, розпорядження.

+2. Зазначити межі робочого місця і підходи до нього.

+3. Показати найближче до робочого місця устаткування та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжних, до яких забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні.

4. Проінструктувати з питань безпечного проведення робіт.

 

3.25. Яким чином допускач повинен довести бригаді, що напруга відсутня?

+1. Показом встановлених заземлень.

2. Вимірюванням опору розтікання на основних заземленнях.

+3. Перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення не видно з робочого місця.

+4. В ЕУ 35 кВ і нижче (де дозволяє конструктивне виконання) – з наступним дотиком рукою до струмовідних частин, після перевірки відсутності напруги.

 

3.26. Чи повинен проінструктувати бригаду керівник робіт після інструктажу допускача?

1. Не повинен.

+2. Повинен проінструктувати по безпеці робіт, використанню інструментів, пристосувань, інструментів, механізмів і вантажопідіймальних машин.

 

3.27. Як оформлюється проведення інструктажу і допуску бригади до роботи в ЕУ?

1. Записом в журналі інструктажу з питань охорони праці.

+2. Записом в таблиці 3 наряду з вказівкою дати і часу.

+3. При роботі за розпорядженням час допуску реєструють в журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

 

Нагляд під час виконання робіт за нарядом

 

3.28. На кого покладається нагляд за роботою в ЕУ?

+1. На керівника робіт.

+2. На наглядача.

3. На особу, відповідальну за електрогосподарство.

 

3.29. Чи дозволяється наглядачу поєднувати нагляд з виконанням іншої роботи?

1. Дозволяється, якщо його функції буде виконувати один з членів бригади з IV групою електробезпеки.

+2. Забороняється.

 

3.30. Чи можуть члени бригади з групою I і II самостійно виходити з РУ на короткий час з дозволу керівника робіт?

1. Можуть.

+2. Можуть виходити тільки в супроводі члена бригади з групою III або особи, яка має право одноособового огляду ЕУ.

 

3.31. В яких випадках дозволяється залишатися в ЗРУ і ВРУ одному керівнику робіт або членам бригади без керівника робіт?

1. Ані в яких випадках.

+2. В разі необхідності, викликаної умовами виконання роботи одночасного перебування одного чи декількох працівників з групою III зі складу бригади в різних приміщеннях, на різних робочих місцях одного приєднання.

 

3.32. Що повинен зробити керівник робіт (наглядач) при необхідності відлучитися, якщо на цей час його не може замінити інший працівник?

+1. Вивести бригаду з РУ.

+2. Замкнути за собою двері.

+3. Повідомити про перерву в роботі оперативному працівнику.

+4. Оформити перерву в наряді.

 

3.33. Що повинно бути зроблено перевіряючим при виявленні порушень правил безпеки під час робіт в ЕУ?

1. Призначається новий керівник робіт, порушення усуваються і бригада продовжує роботу по колишньому наряду.

+2. У керівника робіт вилучається наряд.

+3. Бригада виводиться з місця роботи.

+4. Наряд закривається.

 

Оформлення перерв у роботі

 

3.34. Що має бути зроблене при перерві в роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами проведення робіт)?

+1. Бригада у повному складі виводиться з робочого місця.

+2. Двері приміщень РУ і огороджень ЕУ замикаються на замок.

3. Наряд здається оперативному працівнику, а при його відсутності залишається в папці діючих нарядів.

+4. Наряд залишається у керівника робіт.

+5. Плакати, огородження, заземлення залишаються на місці.

 

3.35. Чи мають право члени бригади вертатися на робоче місце після перерви в роботі за відсутності керівника робіт (наглядача)?

1. Можуть вертатися за наявності відповідного запису в наряді, зробленого керівником робіт (наглядача).

+2. Не мають права.

 

3.36. Що має бути зроблене під час перерв в роботі по закінченню робочого дня?

+1. Бригада всім складом виводиться з робочого місця.

+2. Двері приміщень РУ та огороджень ЕУ замикаються на замок.

3. Плакати, огородження, заземлення прибираються (знімаються).

+4. Плакати, огородження, заземлення залишаються на місці.

+5. Закінчення роботи кожного дня оформлюється в табл. 4 наряду підписом керівника робіт (наглядачем).

+6. Керівник робіт (наглядач) здає наряд оперативному працівнику, а за його відсутності залишає наряд в папці діючих нарядів.

+7. В ЕУ без місцевих оперативних працівників керівнику робіт (наглядачу) дозволяється по закінченню робочого дня залишати наряд у себе.

 

3.37. Може чи керівник робіт (наглядач) самостійно припустити бригаду до роботи на підготоване робоче місце (повторний допуск)?

1. Не може.

+2. Може з дозволу допускача, якщо це йому доручене записом в рядку наряду “Окремі вказівки”.

 

3.38. Після виконання яких умов може бути проведено пробне вмикання електрообладнання на робочу напругу до повного закінчення роботи?

+1. Бригада повинна бути виведена з робочого місця.

+2. Наряд з оформленою перервою здається черговому допускачеві.

+3. Тимчасові огородження, заземлення і плакати повинні бути зняті, а постійні огородження встановлені на місце.

4. Тимчасові огородження, заземлення залишаються на місці.

+5. Отримано дозвіл на пробне вмикання від чергового або адміністративно-технічного працівника, який має право видавати розпорядження з питань оперативного обслуговування даної ЕУ.

 

3.39. При дотриманні яких умов оперативний працівник може включити електрообладнання в відсутності бригади до повернення наряду?

1. Якщо отримано дозвіл відповідального за електрогосподарство.

+2. Тимчасові огородження, заземлення і плакати повинні бути зняті.

+3. Стаціонарні огородження поставлені на місце.

+4. Плакати “Працювати тут” мають бути замінені плакатами “Стій! Напруга”.

+5. До прибуття керівника робіт і повернення ним наряду в місці проведення роботи повинні бути розставлені люди, які зобов’язані попереджувати як керівника робіт, так і членів бригади про те, що ЕУ ввімкнена і поновлення робіт неприпустиме.

 

Переведення бригади на нове робоче місце

 

3.40. Ким здійснюється переведення бригади на інше робоче місце в ЕУ понад 1000В, що експлуатуються місцевими оперативними працівниками?

+1. Допускачем.

2. Працівником, який дає дозвіл на підготовку робочого місця.

+3. Працівником, який видав наряд.

+4. Керівником робіт, якщо про це є запис в рядку наряду “Окремі вказівки”. Переведення на інше робоче місце оформлюється записом в табл. 4 наряду.

 

3.41. Ким здійснюється переведення бригади на інше робоче місце в ЕУ до 1000 В?

Допускачем.

Працівником, що видав наряд.

+3. Керівником робіт без оформлення в наряді.

 

3.42. Чи вимагається оформлення переведення бригади на інше робоче місце в усіх ЕУ при роботах за розпорядженням?

1. Вимагається.

+2. Не вимагається.

 

Закінчення робіт.  Закриття наряду

 

3.43. Які дії повинні послідовно виконуватися після повного закінчення робіт?

1. Одержання дозволу оперативного працівника.

+2. Виведення бригади з робочого місця.

+3. Зняття тимчасових огороджень і плакатів.

+4. Зняття заземлень.

+5. Встановлення на місце стаціонарних огороджень і плакатів, зняття огороджень і плакатів, вивішених перед початком робіт.

+6. Закриття на замки дверей, приміщень.

 

3.44. В якому випадку може бути закритий наряд?

+1. Після огляду устаткування і місця роботи.

+2. Після перевірки відсутності людей.

+3. Після перевірки відсутності сторонніх предметів і інструменту на робочих місцях і у разі надання належної чистоти.

 

Оформлення робіт, що виконуються за розпорядженням і в порядку поточної експлуатації

 

3.45. Які роботи, що проводяться в ЕУ, не вимагають оформлення наряду?

+1. За розпорядженням осіб, уповноважених на це, з попереднім оформленням в журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями або в оперативному журналі.

+2. В порядку поточної експлуатації.

 

3.46. Який термін дії розпорядження на проведення робіт в ЕУ?

+1. Тривалістю робочого дня.

2. Не більше трьох днів.

3. Не більше п’яти днів.

 

3.47. Що робить працівник, який віддав розпорядження на проведення робіт в ЕУ?

+1. Призначає керівника робіт.

+2. Визначає можливість безпечного проведення робіт.

+3. Визначає необхідні організаційні і технічні заходи.

 

3.48. Чи дозволяється змінювати склад бригади, працюючої за розпорядженням, в процесі роботи?

1. Дозволяється по вказівці особи, що видавала розпорядження.

+2. Забороняється.

 

3.49. Кому віддається розпорядження на роботу в ЕУ?

+1. Керівнику робіт.

+2. Допускачеві або працівнику, який дає дозвіл на підготовку робочого місця і на допуск.

+3. Безпосередньо особі, що виконує роботи, – в ЕУ без місцевих чергових працівників в тих випадках, коли допуск до роботи не вимагається.

 

Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках електростанцій, підстанцій і на кабельних лініях електропередач

 

3.50. Які роботи виконуються за нарядом в ЕУ електростанцій, підстанцій і на КЛ напругою понад 1000 В?

+1. Зі зняттям напруги.

+2. Без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них.

+3. Без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, коли потрібне встановлення тимчасових огороджень.

+4. Із застосуванням в РУ механізмів і вантажопідіймальних машин.

5. Роботи в приводах і агрегатних шафах, комутаційних апаратах.

 

3.51. Які роботи виконуються за нарядом в ЕУ напругою до 1000В?

+1. На збірних шинах РУ розподільчих щитів, збірок.

+2. На приєднаннях перелічених пристроїв, по яких на збірні шини може бути подана напруга.

3. На тупикових приєднаннях.

 

3.52. В яких випадках допускається видавати один наряд для одночасного чи почергового проведення робіт на різних робочих місцях або декількох приєднаннях без оформлення переведення з одного робочого місця на інше з розосереджуванням бригади по різних робочих місцях?

+1. В разі випробування обладнання, перевірки пристроїв захисту, блокування, автоматики тощо.

+2. Під час ремонту комутаційних апаратів, коли їх приводи знаходяться в іншому приміщенні.

+3. При ремонті окремого кабелю в тунелі, колекторі, колодязі, траншеї, котловані.

+4. При ремонті окремого кабелю, який виконується в двох котлованах чи в ЗРУ і котловані, що знаходиться поруч, коли розташування робочих місць дозволяє керівнику робіт (наглядачу) здійснювати нагляд за бригадою.

 

Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт на ПЛ

 

3.53. Які з перелічених робіт виконуються за нарядом на ПЛ?

+1. Зі зняттям напруги.

+2. Без зняття напруги на струмовідних частинах і поблизу них.

+3. Без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою.

+4. З розбиранням конструкційних частин опори.

+5. З застосуванням вантажопідіймальних механізмів.

6. Протипожежне очищення площадок навколо опор.

+7. З розчищення траси ПЛ, якщо є потреба у вжитті заходів щодо уникнення падіння на проводи зрубаних дерев.

 

3.54. Роботи на ПЛ виконуються за нарядом, якщо вони пов’язані з підійманням вище ніж на … м від рівня землі.

1. 0,5 м.

+2.  3 м.

3. 4 м.

 

3.55. Роботи на ПЛ виконуються за нарядом, якщо вони пов’язані з відкопуванням стійок опори на глибину більше ніж … м

+1.  0,5 м.

2. 1 м.

3. 5 м.

 

3.56. Які з перелічених робіт допускається виконувати на ПЛ за розпорядженням?

+1. Огляд лінії в легкопрохідній місцевості і за сприятливої погоди.

+2. Відновлення постійних позначень на опорах.

+3. Без розбирання конструкційних частин опори.

+4. Заміряння габаритів приладами вимірювання кутів.

+5. Протипожежне очищення площадок навколо опор.

+6. Фарбування бандажів на опорах.

+7. Інструментальні заміри під час визначення дефектних опор.

 

3.57. В яких випадках допускається видача одного наряду на декілька ПЛ, кіл?

+1. При роботах, коли напруга знята з усіх кіл багатоколових ПЛ або у випадку робіт під напругою, коли напруга не знімається з жодної багатоколової ПЛ.

+2. При роботах на ПЛ в місцях їх перетину.

+3. При роботах на ПЛ до 1000В, що виконуються почергово, якщо трансформаторні пункти, від яких вони живляться, відключені.

+4. При однотипових роботах на неструмовідних частинах декількох ПЛ, які не потребують їх відключення.

+5. В разі необхідності ремонту секціонувального роз’єднувача двох різних ПЛ зі знятою напругою.

 

3.58. Яка допускається протяжність дільниці на вимкнених ПЛ для розосередження бригади, за винятком робіт по монтажу і демонтажу проводів (тросів) в межах анкерного прольоту більшої довжини?

1. Не більше 1 км.

2. Не більше 1,5 км.

+3. Не більше 2 км.

 

3.59. Чи знімаються заземлення, встановлені на робочих місцях ПЛ, при перерві в роботі у зв’язку з закінченням робочого дня?

+1. Не знімаються.

2. Знімаються.

 

Організація безпечного виконання робіт за нарядом на ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій

 

3.60. Які роботи виконуються за нарядом на ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій?

+1. На дільницях ПЛ, що проходять по території PУ.

+2. На кінцевих муфтах і заробляннях КЛ, розташованих в РУ і на КЛ, що минають по території і в кабельних каналах РУ.

+3. На пристроях зв’язку, розташованих в РУ.

+4. В колах електровимірювальних приладів і лічильників, увімкнених через вимірювальні трансформатори без випробувальних блоків або спеціальних затискачів, які дозволяють шунтувати кола струму і вимикати кола напруги.

 

Організація безпечного виконання окремих робіт в електроустановках за розпорядженням

 

3.61. Які роботи в ЕУ можуть виконуватися за розпорядженням?

+1. Роботи без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, тривалістю не більше 1 зміни.

2. Аварійно-відбудівельні роботи тривалістю не більше 1 зміни.

+3. Аварійно-відбудівельні роботи тривалістю до 1 години.

+4. Роботи зі зняттям напруги з ЕУ напругою до 1000В тривалістю не більше 1 зміни.

 

3.62. Які з перелічених робіт без зняття напруги віддалік від струмовідних частин можуть виконуватися за розпорядженням протягом 1 зміни?

+1. Прибирання коридорів і службових приміщень ЗРУ до постійного огородження, приміщень щитів керування.

+2. Прибирання та упорядкування території ВРУ, скошування трави, очищення від снігу доріг і проходів, проїзд по території ВРУ автомашини, транспортування вантажів, їх розвантаження чи завантаження тощо.

+3. Ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп, розташованих поза камерою та комірками.

+4. Ремонт апаратури телефонного зв’язку.

+5. Ремонт будівельної частини ПЛ, КЛ, ЗРУ.

+6. Нагляд за сушінням тимчасово виведених зі схеми трансформаторів та іншого обладнання.

+7. Перевірка повітросушильних фільтрів та заміна сорбентів в них.

 

3.63. Де можуть виконуватися роботи за розпорядженням в ЕУ до 1000 В?

+1. В приміщеннях, де немає струмовідних частин напругою понад 1000В.

+2. В приміщеннях, де струмовідні частини напругою понад 1000 В перебувають за постійними суцільними або сітчастими огородженнями, а також в приладних відсіках КРУ і КТП.

+3. В коридорах керування ЗРУ, де неогороджені струмовідні частини напругою понад 1000 В розташовані над проходом на висоті не менше 2,75 м під напругою до 35 кВ включно і на висоті 3,5 м під напругою до 110 кВ включно.

+4. У шафах релейного захисту ВРУ, в агрегатних шафах і приводах вимикачів, винесених за сітчасте огородження.

 

3.64. Які з перелічених робіт відносяться до робіт, що виконуються за розпорядженням протягом однієї зміни зі зняттям напруги в ЕУ до 1000 В?

+1. Ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів.

+2. Ремонт окремо розташованих магнітних станцій і блоків керування.

+3. Заміна запобіжників.

+4. Роботи, що виконуються в ЕУ з одностороннім живленням.

+5. Ремонт одиничних електроприймачів (електродвигунів, електрокалориферів тощо).

6. Роботи на приладах зв’язку, розташованих в ЕУ.

 

Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках в порядку поточної експлуатації

 

3.65. Які з перелічених робіт можуть виконуватися в ЕУ в порядку поточної експлуатації?

1. Нагляд за сушінням тимчасово виведених зі схеми трансформаторів.

+2. Прибирання коридорів і службових приміщень ЗРУ до постійного огородження.

+3. Прибирання та упорядкування території ВРУ.

+4. Ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп.

+5. Ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів.

 

3.66. Які організаційні заходи забезпечують безпеку робіт, що проводяться в порядку поточної експлуатації?

+1. Визначення необхідності і можливості безпечного виконання робіт в порядку поточної експлуатації.

+2. Складання переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, із затвердженням цього переліку керівником.

+3. Призначення виконавців (виконавця) робіт з групою з електробезпеки відповідно до характеру робіт.

4. Проведення інструктажу виконавців робіт.

 

Вимикання електроустановок після повного закінчення робіт

 

3.67. При яких умовах ЕУ може бути ввімкнена?

+1. Тільки після закінчення робіт.

+2. Тільки після одержання на це дозволу оперативного працівника або працівника, який має право віддавати розпорядження на оперативне обслуговування даної ЕУ.

3. Тільки після закриття наряду.

 

3.68. Коли допускачеві зі складу оперативно-ремонтних працівників може бути надане право на ввімкнення ЕУ?

+1. Після повного закінчення робіт.

+2. Надання права на таке ввімкнення має бути записано в рядку наряду “Окремі вказівки”.

+3. Право на таке ввімкнення може бути дане тільки в тому випадку, коли до робіт на даній ЕУ, ПЛ, КЛ чи її дільниці не допущені інші бригади.

 

4. ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ РОБІТ

 

Порядок підготовки робочого місця

 

4.1. Які технічні заходи треба виконати для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги?

+1. Здійснити необхідні відключення і вжити заходів, що перешкоджають помилковому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури.

+2. Вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою.

+3. Встановити заземлення (ввімкнути заземлювальні ножі, встановити переносні заземлення).

+4. Обгородити, за необхідності, робочі місця або струмовідні частини, що залишилися під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки.

 

Вимикання (зняття) напруги

 

4.2. Які частини ЕУ повинні бути вимкнені при роботі на струмовідних частинах, що потребують зняття напруги?

1. Всі струмовідні частини.

2. Всі неогороджені струмовідні частини.

+3. Струмовідні частини, на яких буде проводитися робота.

+4. Неогороджені струмовідні частини, до яких можливе наближення людей або ремонтного оснащення та інструменту, механізмів і ВПМ на відстань меншу від зазначеної в табл. 2.3 Правил.

 

4.3. Які заходи повинні бути прийняті в ЕУ понад 1000 В для запобігання помилковому або самочинному ввімкненню комутаційних апаратів, якими може бути подана напруга до місця роботи?

+1. У роз’єднувачів, відокремлювачів, вимикачів навантаження ручні приводи у вимкненому положенні замкнути механічним замком.

+2. У роз’єднувачів, що керуються оперативною штангою, стаціонарні огородження слід замкнути механічним замком.

+3. У приводів комутаційних апаратів, що мають дистанційне керування, слід відключити кола силові та керування, а у пневматичних приводів і, окрім того, на трубопроводі, що підводить стиснене повітря.

+4. Зачинити і замкнути на механічний замок засувку, а стиснене повітря – випускати, при цьому випускні клапани залишити у відкритому положенні.

+5. У вантажних та пружинних приводів вантаж або пружини, що їх вмикають, слід привести в неробочий стан.

 

4.4. При якій напрузі в ЕУ з однополюсними роз’єднувачами дозволяється встановлювати на ножі спеціальні ізоляційні накладки для запобігання їх помилковому ввімкненню?

1. До 1 кВ.

2. До 6 кВ.

+3. Від 6 до 10 кВ.

 

4.5. Якими заходами забезпечується захист від помилкового ввімкнення комутаційних апаратів в ЕУ до 1000 В в разі відсутності в їх схемі запобіжників?

+1. Замикання рукояток або дверцят шафи.

+2. Закриття кнопок.

+3. Встановлення між контактами комутаційного апарату ізолювальних накладок.

 

4.6. Яким чином визначається вимкнене положення комутаційних апаратів до 1000 В з недоступними для огляду контактами?

+1. Перевіркою відсутності напруги на їхніх затискачах чи на шинах, що відходять.

+2. Перевіркою відсутності напруги на проводах або затискачах устаткування, яке вмикається цими комутаційними апаратами.

 

Вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця

 

4.7. Де повинні бути вивішені плакати “Не вмикати! Працюють люди”?

+1. На ключах і кнопках дистанційного керування.

+2. На комутаційній апаратурі до 1000 В.

+3. У роз’єднувачів, які скеровуються оперативною штангою, – на огорожах.

+4. У однополюсних роз’єднувачів – на приводі кожного полюсу.

+5. В КРУ – на ключах дистанційного керування.

+6. На засувках, що закривають доступ повітря в пневматичні приводи комутаційної апаратури.

 

4.8. Де вивішуються плакати “Не вмикати! Робота на лінії”?

+1. На приводах роз’єднувачів, якими відключена для робіт ПЛ або КЛ, незалежно від кількості працюючих бригад має бути вивішений один плакат.

+2. В разі одночасного виконання робіт на лінії і лінійному роз’єднувачі в тій ЕУ, до якої належить лінійний роз’єднувач, плакати вивішуються на приводах найближчих по схемі роз’єднувачів, котрими може бути подана напруга на лінійний роз’єднувач.

 

4.9. Чи можуть застосовуватися щити, ширми, екрани, виготовлені з ізоляційних матеріалів для обгороджування струмовідних частин ЕУ?

1. Не можуть.

+2. Можуть для тимчасового обгороджування.

3. Можуть для тимчасового і постійного обгороджування.

 

4.10. З якою напругою допускається застосування в ЕУ ізолювальних накладок, розміщених між вимкненими і тими, що перебувають під напругою, струмовідними частинами в тих випадках, коли не можливо обгородити струмовідні частини щитами?

1. До 1 кВ.

+2. До 10 кВ.

 

4.11. Які плакати повинні бути вивішені на сітчастих або суцільних огородженнях комірок, сусідніх з місцем робіт і розташованих навпроти?

1. “Не вмикати! Працюють люди”.

2. “Не влізай! Уб’є”.

+3. “Стій! Напруга”.

 

4.12. В ОРУ під час робіт, що провадяться з землі, і на устаткуванні, встановленому на фундаменті і окремих конструкціях, робоче місце має бути…

+1. Обгороджено (з залишенням проходу) канатом, мотузкою або шнуром з рослинних або синтетичних волокон.

+2. Вивішені плакати “Стій! Напруга”, обернені назовні обгородженого простору.

3. Вивішені плакати “Працювати тут”.

 

4.13. Чи дозволяється переставляти або прибирати плакати і встановлені тимчасові огородження під час роботи?

1. Дозволяється по вказівці керівника робіт.

+2. Забороняється.

 

Перевірка відсутності напруги

 

4.14. Якими приладами слід перевіряти відсутність напруги в ЕУ?

+1. Покажчиком напруги.

2. Постійно ввімкненим вольтметром.

3. Приладами, що сигналізують про вимкнений стан апаратів.

 

4.15. Де проводитися перевірка відсутності напруги в ЕУ?

+1. Між усіма фазами.

+2. Між кожною фазою і землею.

+3. Між кожною фазою і нульовим проводом.

+4. На всіх шести вводах, затискачах – на вимикачі і роз’єднувачі.

 

4.16. В яких випадках дозволяється перевіряти відсутність напруги вивіренням схеми у натурі?

+1. У ВРУ, КРУ і КТП зовнішньої установки, а також на ПЛ під час туману, дощу, снігопаду у випадках відсутності спеціальних покажчиків напруги.

2. В ЕУ до 1000 В.

 

4.17. В чому полягає вивірення схеми у натурі на ПЛ?

+1. В перевірці напрямку і зовнішніх ознак лінії.

+2. В перевірці позначень на опорах, що повинні відповідати диспетчерським найменуванням лінії.

 

4.18. Яким проводом слід заземлити покажчик напруги, заснований на принципі проходження ємкісного струму, для забезпечення необхідної чутливості?

1. Проводом з поперечним перерізом не менше 6 мм².

+2. Проводом з поперечним перерізом не менше 4 мм², якщо інше не вимагається заводською інструкцією.

 

Встановлення заземлень. Загальні вимоги

 

4.19. Що слід зробити при встановленні переносних заземлень?

+1. Приєднати заземлення до заземлювального пристрою.

+2. Перевірити відсутність напруги.

+3. Встановити на струмовідні частині.

 

4.20. Чи дозволяється приєднувати заземлення за допомогою скручування?

1. Дозволяється в ЕУ до 1000 В.

+2. Забороняється.

 

Встановлення заземлень в електроустановках підстанцій і в розподільчих устаткуваннях

 

4.21. Чи обов’язково має бути встановлене додаткове заземлення при роботах на вимкненому лінійному роз’єднувачі на проводи спусків з боку ПЛ за наявності заземлювальних ножів?

1. Не обов’язково.

+2. Незалежно від наявності заземлювальних ножів має бути встановлене додаткове заземлення.

 

4.22. Які додаткові заходи безпеки повинні бути прийняті при підготовці робочих місць для роботи в ЕУ, конструкція яких така, що встановлення заземлень небезпечне (КРУ окремих типів, збірка з вертикальним розташуванням фаз)?

+1. Приводи і вимкнені апарати замикаються на замок.

+2. На ножі або верхні контакти роз’єднувачів рубильників, автоматів тощо встановлюються гумові ковпаки або спеціальні накладки з ізоляційного матеріалу.

+3. Запобіжники, ввімкнені послідовно з комутаційними апаратами, знімаються.

+4. При неможливості вжиття зазначених додаткових заходів мають бути від’єднанні кінці лінії живлення – в РУ, на щиті, збірці або безпосередньо на місці роботи.

 

4.23. В яких випадках не вимагається установка заземлення при роботі на електрообладнанні?

+1. Якщо від нього з усіх боків від’єднанні шини, проводи та кабелі, якими може бути подана напруга.

+2. Якщо на нього не може бути подана напруга зворотною трансформацією або від стороннього джерела.

+3. За умови, що на цьому устаткуванні не наводиться напруга.

+4. Кінці від’єднаних кабелів мають бути замкнені накоротко і заземлені.

 

4.24. Чи допускається тимчасове зняття заземлень, встановлених під час підготовки робочого місця?

1. Забороняється.

+2. Допускається. Дозвіл на тимчасове зняття заземлення, а також на виконання цих операцій керівником робіт, слід обумовлювати в рядку наряду “Окремі вказівки” з записом про те, де і з якою метою мають бути зняті заземлення.

 

Заземлення повітряних ліній електропередач

 

4.25. Чи слід заземлювати в РУ провід відключеної фази під час пофазного ремонту ПЛ?

1. Слід заземлювати цей провід.

+2. Забороняється заземлювати цей провід.

 

4.26. При якій довжині дільниці ПЛ, на якій працює бригада, допускається встановлення заземлення з обох боків цієї дільниці?

1. 1 км.

2. 1,5 км.

+3.  2 км.

 

4.27. В яких випадках слід заземлювати провід як підвішуваний, так і той, що замінюється?

В усіх випадках на опорі, де провадиться робота.

+2. Під час виконання роботи на проводах ВЛ в прольоті перерізу з іншою ПЛ, яка перебуває під напругою.

 

4.28. В яких випадках слід заземлювати блискавкозахисний трос?

+1. При роботі на ізольованому від опори блискавкозахисному тросі.

2. Якщо треба наблизитися до цього тросу на відстань меншу 2 м.

+3. Якщо треба наблизитися до цього тросу на відстань меншу 1 м.

 

4.29. Де встановлюється заземлення перед розривом електричного кола на робочому місці?

1. З одного боку розриву.

+2. З обох боків розриву.

 

4.30. Чи допускається приєднувати переносне заземлення до арматури або до металевих елементів опори, що є металевий зв’язок з арматурою?

1. Не допускається.

2. Допускається тільки до арматури.

+3. Допускається в обидва випадках.

 

4.31. На яку глибину повинен бути заглиблений в грунт спеціальний заземлювач для приєднання до нього переносного заземлення при виконанні робіт на дерев’яних опорах ПЛ, що не мають заземлювальних пристроїв?

1. Не менше 1,5 м.

2. Не менше 1,0 м.

+3.  Не менше 0,5 м.

 

4.32. Де встановлюється заземлення на ПЛ напругою до 1000 В при роботах, що виконуються з опор або з телескопічної вишки без ізолювальної секції?

+1. На проводі лінії, що ремонтується.

+2. На всі інші підвішені на цих опорах неізольовані проводи, у тому числі на проводи зв’язку, радіотрансляції і телемеханіки.

3. На всі, підвішені на цих опорах, проводи.

 

4.33. В якій послідовності виконується заземлення проводів ПЛ при вертикальному і горизонтальному підвішуванні?

1. При вертикальному підвішуванні – починаючи з нижнього проводу; при горизонтальному підвішуванні – починаючи з дальнього проводу.

+2. При вертикальному підвішуванні – починаючи з нижнього проводу; при горизонтальному підвішуванні – починаючи з найближчого проводу.

3. При вертикальному підвішуванні – починаючи з верхнього проводу; при горизонтальному підвішуванні – починаючи з найближчого проводу.

 

4.34. В яких випадках заземлення встановлюється на кожній опорі, де виконується робота?

+1. Під час робіт, що виконуються з опор, на проводах (тросах) ПЛ, що проходить в зоні наведеної напруги.

+2. На відключеному колі багатоколової ПЛ, інші кола якої перебувають під напругою.

 

Зберігання та облік заземлення

 

4.35. Які вимоги встановлені при зберіганні комплектів переносних заземлень?

+1. Комплекти повинні бути пронумеровані.

+2. Повинні зберігатися в відведених для цього місцях.

+3. Спеціальні місця для розвішування або укладання переносних заземлень повинні бути позначені відповідно до номерів, що мають ці комплекти.

 

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ЗАПОБІГАННЮ АВАРІЙ І  ЛІКВІДАЦІЇ  ЇХНІХ  НАСЛІДКІВ.  КОРОТКОЧАСНІ РОБОТИ

 

5.1. Кому дозволяється проводити короткочасні роботи, що не терплять зволікань, з усунення несправностей устаткування, які можуть призвести до аварії, без наряду за розпорядженням із записом в оперативному журналі?

+1. Оперативним працівникам (в ЕУ понад 1000 В – не менше ніж удвох).

+2. Ремонтним працівникам під наглядом чергового, якщо виписування та оформлення наряду призводить до затримки ліквідації наслідків аварії.

+3. Ремонтним працівникам під наглядом адміністративно-технічного працівника з групою V (в ЕУ до 1000 В – з групою IV) в випадку зайнятості оперативних працівників, а також в разі відсутності місцевих чергових.

 

5.2. Кому надається право видачі наряду або розпорядження в разі відсутності адміністративно-технічних працівників, які мають право видачі наряду або розпорядження?

+1. Оперативному працівнику з групою IV.

2. Особі, відповідальній за електрогосподарство.

 

5.3. Чи дозволяється брати участь оперативним працівникам в ліквідації аварій і їхніх наслідків?

1. Не дозволяється.

+2. Дозволяється з відома старшого в зміні оперативного працівника.

+3. Дозволяється. В разі відсутності зв’язку зі старшим в зміні оперативним працівником такий дозвіл не потрібен.

 

5.4. Що має бути зроблене перед виконанням аварійних робіт в ЕУ підприємств черговими бригадами електропостачальних підприємств?

+1. Виданий наряд.

+2. Оформлений допуск до робіт відповідно до вимог цих Правил.

3. В разі відсутності на підприємстві працівника, який має право видачі наряду, роботи виконуються по вказівці особи, відповідальної за електрогосподарство.

6. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Повітряні лінії електропередач

 

6.1. Кому з членів бригади дозволяється підійматися на опору?

+1. З групою III – при всіх видах робіт до верху опори.

+2. З групою II – при роботах зі зняттям напруги – до верху опори.

+3. З групою II – при роботах без зняття напруги – не вище 2 м від рівня розташування нижніх проводів.

 

6.2. Які з перелічених дій забороняються при роботі на опорах?

+1. Порушувати цілісність проводів і знімати в’язки на проміжних опорах без попереднього укріплення опор.

+2. Підіймання на проміжну опору, якщо на ній закріплено менше двох проводів.

+3. Підніматися і працювати з боку внутрішнього кута на кутових опорах зі штирьовими ізоляторами.

+4. Відкопувати водночас обидві стійки опори під час заміни приставок П і АП – подібних опор.

+5. Знаходитися у котловані під час витягування чи спускання приставки.

 

6.3. Де встановлюються червоні прапорці на багатоколовій ПЛ напругою 220 кВ при роботі на опорах зі зняттям напруги з одного кола?

1. На висоті від 2 м до 3 м від землі на всіх колах.

+2. На висоті від 2 м до 3 м від землі з боку кіл, що залишалися під напругою.

 

6.4. Яка повинна бути відстань від людини або від застосовуваних їм інструментів до проводів ПЛ напругою 1000 В в разі проведення робіт з опори, телескопічної вишки без ізолювальної секції або з іншого механізму для підіймання людей?

1. Не менше 0,4 м.

+2. Не менше 0,6 м.

3. Не менше 0,8 м.

 

6.5. Чи дозволяється переміщатися по підтримувальних гірляндах ізоляторів?

1. Не дозволяється.

2. Дозволяється тільки по одноланцюгових гірляндах.

+3. Дозволяється як по одноланцюгових гірляндах, так і складених з двох і більше ланцюгів.

 

6.6. Де закріплюється строп запобіжного паска під час роботи на  підтримувальній гірлянді ізоляторів?

+1. Строп закріплюється за траверсу.

+2. Якщо довжина стропа недостатня, необхідно користуватися закріпленими за пояс двома страхувальними канатами. Один канат прив’язують до траверси, а другий, попередньо заведений за траверсу, член бригади, який підстраховує, відпускає в міру необхідності.

3. Строп закріплюється за гірлянду.

+4. Строп закріплюється за один з ланцюгів, на якому робота не проводиться.

 

6.7. За якими схемами можуть провадитися роботи на ПЛ, що перебувають під напругою?

+1. “Провід – людина – ізоляція – земля”, коли працівник знаходиться під потенціалом проводу та ізольований від землі.

+2. “Провід – ізоляція – людина – земля”, коли працівник ізольований від проводу.

 

6.8. При яких умовах допускається робота під потенціалом проводу?

+1. За умови ізоляції людини від землі.

+2. При застосуванні екранувального комплекту одягу.

+3. При вирівнюванні потенціалів екранувального комплекту, робочої площадки і проводу.

 

6.9. Чи можуть проводитися роботи під напругою з ізоляцією людини від проводу із застосуванням електрозахисних засобів?

1. Не можуть.

+2. Можуть проводитися із застосуванням електрозахисних засобів для відповідної напруги.

 

6.10. Яку групу електробезпеки повинні мати члени бригади, які мають право на виконання робіт під потенціалом проводу?

1. Групу III

+2. Групу IV

3. Групу V.

 

6.11. Які дії забороняється виконувати під час роботи з площадки ізолювального пристрою, що перебуває під потенціалом проводу?

+1. Доторкатися до ізоляторів і арматури ізолювальних підвісок, що мають інший, ніж провід, потенціал.

+2. Передавати або брати інструмент або пристосування працівникам, що не перебувають на тому самому робочому майданчику.

 

6.12. Що необхідно зробити перед початком робіт на ізолювальних підвісках?

+1. Перевірити вимірювальною штангою електричну міцність підвісних ізоляторів.

+2. Перевірити наявність всіх шплінтів та замків в арматурі.

 

6.13. При якій кількості (в відсотках) справних ізоляторів в підвісці допускається робота монтерів по перечепленню, заміні окремих ізоляторів, арматури, коли вони знаходяться на ізолювальних пристроях або траверсах?

1. Не менше 60%.

+2.  Не менше 70%.

3. Не менше 80%.

 

6.14. На яку відстань забороняється наближатися до ізольованого від опори блискавкозахисного тросу?

1. Менше 0,5 м.

2. Менше 0,7 м.

+3.  Менше 1,0 м.

 

6.15. В яких випадках забороняється працювати на ПЛ і ПЛЗ, які перебувають під напругою?

+1. При тумані, дощі, снігопаді.

+2. В темний час доби.

+3. Під час вітру, що ускладнює роботи на опорах.

 

6.16. При якому віддаленні майданчика з монтером від проводу дозволяється перехід монтера з ізолювального пристрою на його робочий майданчик і назад на ПЛ 110 кВ і 220 кВ відповідно?

+1. Більше 0.5 м і 1 м відповідно.

2. Більше 1 м і 1.5 м відповідно.

3. Більше 1 м в обох випадках.

 

6.17. Де повинен бути заземлений провід перед початком монтажних робіт на ПЛ (візировка, натяжка, перекладка з роликів в затискачі)?

+1. Біля початкової анкерної опори поблизу натяжного затискача.

+2. На кінцевій опорі, через яку проводиться натягування.

+3. Заземлення встановлюється на провід на кожній проміжній опорі, де проводиться робота.

 

6.18. Що забороняється робити після з’єднання площадки телескопічної вишки з проводом?

+1. Заходити в кабіну вишки і виходити з неї.

+2. Доторкатися до корпусу вишки.

 

6.19. На яких опорах дозволяється заземляти проводи після закінчення монтажних робіт в анкерному прольоті ПЛ?

+1. На початковій анкерній опорі.

+2. На одній з проміжних опор.

3. На початковій і кінцевій анкерних опорах.

 

6.20. Де дозволяється закріплювати шлейфи ПЛ напругою 35 кВ і нижче?

+1. За проводи.

2. За натяжні гірлянди, але не ближче ніж за 4-ий ізолятор.

 

6.21. На відключеному колі багатоколових ПЛ з вертикальним розташуванням кіл одне над одним можна працювати тільки за умови, що це коло підвішене…

+1. Нижче від кіл, що перебувають під напругою.

2. Вище кіл, що перебувають під напругою.

 

6.22. При якій віддаленні від встановленого заземлення дозволяється працювати на проводі?

1. Не далі 10 м.

+2. Не далі 20 м.

3. Не далі 40 м.

 

6.23. Роботи в зоні сильної дії наведеної напруги, що виконуються без заземлення ПЛ в РУ електростанцій і підстанцій, мають проводитися з встановленням базового заземлення на дільниці виконання робіт. Де дозволяється встановлювати базове заземлення?

+1. Не далі як за 1 км від робочого місця під час роботи на дільниці сумісного проходження ПЛ.

+2. Можна розміщувати довільно в межах дільниці одиночного проходження лінії.

3. На опорі, де проводиться робота.

 

6.24. Яка може бути довжина дільниці одночасного проведення робіт декількома бригадами в разі сумісного проходження ПЛ в зоні сильної дії наведеної напруги?

1. Не більше 1 км.

+2.  Не більше 2 км.

3. Не більше 3 км.

 

6.25. В яких випадках довжина дільниці одночасного проведення робіт декількома бригадами на ПЛ з наведеною напругою не обмежується?

+1. На дільниці одиночного проходження.

+2. В зоні слабкої дії наведеної напруги.

3. В зоні сильної дії наведеної напруги на ПЛ до 35 кВ.

 

6.26. Чи допускається суміщення робіт в зоні сильної дії наведеної напруги на дільницях сумісного та одиночного проходження?

1. Не допускається.

+2. Допускається тільки за умови розділення лінії на електрично незв’язані дільниці.

 

6.27. Чи повинне встановлюватися окреме базове заземлення на кожній дільниці робіт при проходженні ПЛ на дільниці одиночного прямування на території різних підприємств?

+1. Повинне.

2. Не повинне.

 

6.28. Перед початком робіт під наведеною напругою мають бути вирівняні потенціали…

+1. Проводу.

+2. Опор та їх елементів.

+3. Монтажних канатів.

+4. Машин і механізмів.

 

6.29. Що слід заземлювати в останню чергу перед початком робіт під наведеною напругою?

+1. Провід.

2. Такелажну схему.

 

6.30. Що забороняється робити при виконанні робіт, пов’язаних з дотиком до проводу, опущеного на землю, з використанням металевого майданчика, з’єднаного з проводом для вирівнювання потенціалів?

+1. Входити на майданчик або сходити з нього.

+2. Подавати металеві предмети, стоячи на землі без діелектричного взуття.

 

6.31. Для захисту від напруги кроку після заземлення проводу на місці робіт необхідно застосовувати діелектричне взуття при наближенні до заземлювача на відстань менше…

1. 2 м.

+2.  3 м.

3. 3.5 м.

 

6.32. Які вимоги безпеки при роботах в ЕУ під наведеною напругою із застосуванням телескопічних вишок та гідропідйомників?

+1. Робочий майданчик має бути з’єднаний із заземленим на місці робіт проводом-перемичкою з гнучкого мідного проводу за допомогою спеціальної штанги, а сам механізм має бути заземлений на загальний з проводом заземлювач.

2. Перетин перемички та заземлювального провідника має бути не менше 10 мм².

+3. Перетин перемички та заземлювального провідника має бути не менше 25 мм².

+4. Механізми повинні мати інвентарні заземлювачі.

+5. На робочих майданчиках мають бути позначені місця для приєднання перемичок, ретельно очищених від фарби, іржі та забруднення.

 

6.33. Які додаткові заходи безпеки повинні виконуватися для захисту працівників від ураження, викликаного винесенням потенціалу на робоче місце в аварійному режимі?

+1. Під час робіт на ПЛ 6, 10, 35, 110 кВ, що відходять від ПС 110, 150 кВ за схемою “короткозамикач – відокремлювач”, забороняється заземлювати струмовідні частини в РУ на контурі заземлювальних пристроїв підстанцій.

+2. Лінія має бути заземлена з усіх боків, звідки може бути подана напруга, зі встановленням заземлення між робочим місцем і РУ підстанцій або секціонувальними апаратами, а також на місці робіт.

+3. Заземлення слід встановлювати на опорах, що мають заземлювальні пристрої.

+4. Для запобігання помилковому або самочинному вмиканню комутаційних апаратів, якими може бути подана напруга до місця робіт, на лінійному роз’єднувачі слід вмикати заземлювальні ножі у бік вимикача.

 

6.34. Які роботи при обслуговуванні мереж зовнішнього освітлення дозволяється виконувати за розпорядженням без зняття напруги з проводів?

+1. Замінювання ламп і чищення арматури світильників будь-якої конструкції, встановлених на опорах всіх типів або на кронштейнах, а також підвішених на тросах, в разі проведення робіт з телескопічної вишки з ізолювальною секцією.

2. Заміну ламп та очищення арматури світильників будь-якої конструкції, встановлених на дерев’яних опорах із заземлювальними спусками, на залізобетонних та металевих опорах і на кронштейнах, в разі проведення робіт з телескопічної вишки без ізолювальної секції.

 

6.35. Що необхідно зробити заздалегідь під час роботи на пускорегулювальній апаратурі газорозрядних ламп до відключення її від загальної схеми світильника?

+1. Від’єднати провід від мережі живлення.

2. Розрядити статичні конденсатори за наявності розрядних резисторів.

+3. Розрядити статичні конденсатори незалежно від наявності розрядних резисторів.

 

6.36. Що забороняється робити під час проведення обходів і оглядів ВЛ?

+1. Провадити будь-які ремонтні та відновлювальні роботи.

+2. Підніматися на опору та її конструкційні елементи.

3. Проводити огляд за умов несприятливої погоди (дощ, снігопад, сильний мороз тощо).

+4. Йти під проводами під час огляду ПЛ в темний час доби.

+5. Наближатися до проводу, що лежить на землі, на відстань меншу за 8 м на ПЛ напругою понад 1000 В.

+6. Наближатися на відстань меншу 8 м до залізобетонних опор ПЛ 6, 10, 35 кВ за наявності ознак проходження через стійки опор струму замикання на землю.

 

6.37. На яку відстань забороняється наближатися до проводу, що лежить на землі на ПЛ понад 1000 В?

1. Меншу 5 м.

+2.  Меншу 8 м.

3. Меншу 10 м.

 

6.38. Що слід зробити, якщо під час обходу ПЛ виявлено провод, що лежить на землі?

+1. Організувати охорону для запобігання наближенню до нього людей і тварин.

+2. Встановити, якщо це можливо, попереджувальні знаки і плакати.

+3. Повідомити про пригоду власнику лінії.

4. Усунути, при можливості, пошкодження лінії.

+5. Дочекатися приїзду ремонтної бригади.

 

6.39. Які ознаки проходження через стійки опор струму замикання на землю внаслідок пошкодження ізоляції, доторкування проводу до опори тощо?

+1. Інтенсивне випаровування вологи з ґрунту.

+2. Виникнення електричної дуги на стійках і в місцях безпосереднього закріплення опори в ґрунті.

 

6.40. Що забороняється робити при розчищенні траси ПЛ?

+1. У випадку падіння дерева на проводи наближатися до нього на відстань меншу 8 м до зняття напруги з ПЛ.

+2. Стояти з боку падіння дерева і з протилежного боку.

+3. Валити дерева без підпилювання або підрубування.

+4. Робити наскрізній пропил дерева.

+5. Залишати неповаленим підрубане і підпиляне дерево на час перерви в роботі або в разі переходу до інших дерев.

+6. Підрубувати гнилі і сухостійні дерева.

7. Підпилювати гнилі і сухостійні дерева.

+8. Виконувати групове звалювання дерев з попереднім підпилюванням і звалювання з використанням падіння одного дерева на інше.

 

6.41. При якому перерізі проводів і тросів допускається переміщення по них працівників під час виконання робіт на ПЛ?

1. Не менше 200 мм² і  50 мм² відповідно.

+2. Не менше 240 мм²  і  70 мм² відповідно.

3. Не менше 240 мм² і  120 мм² відповідно.

 

 Роботи на кабельних лініях електропередач

 

6.42. На якій відстані від кабелю не допускається проведення розкопувань землерийними машинами і використання клина – молота і аналогічних ударних механізмів?

+1. Менше 1,0 м і 5,0 м відповідно.

2. Менше 0,7 м і 4,0 м відповідно.

3. Менше 0,5 м і 4,5 м відповідно.

 

6.43. Якої товщини повинен залишатися шар ґрунту над кабелем при проведенні землерийних робіт над кабелями з застосуванням вибійних молотів для розпушування ґрунту і землерийних машин для його виймання, а також ломів і кирок?

1. Не менше 0,5 м.

+2.  Не менше 0,3 м.

3. Не менше 0,2 м.

 

6.44. На яку відстань допускається наближення до кабелів джерела тепла в зимовий час для відігрівання ґрунту?

1. Не менше 50 см.

2. Не менше 30 см.

+3.  Не менше 15 см.

 

6.45. Чи допустиме виконання земляних робіт при появі шкідливих газів?

1. Не допустиме.

+2. Допустиме лише за наявності індикаторів для визначення газу і забезпеченні працюючих протигазами. Працівники мають бути проінструктовані про порядок виконання робіт в таких умовах.

 

6.46. На яку глибину дозволяється копання котлованів і траншей з вертикальними стінками без укріплення в насипних, піщаних і гравійних ґрунтах природної вологості за відсутності ґрунтових вод і розташованих поблизу підземних споруд?

+1.  Не більше 1 м.

2. Не більше 1,25 м.

3. Не більше 1,5 м.

 

6.47. При якій глибині котлованів і траншей укріплення має бути інвентарним і виконуватися за типовими проектам?

+1. До 3 м.

2. Від 3 м до 5 м.

3. Незалежно від глибини.

 

6.48. Дощані кріплення котлованів і траншей розбираються у напрямку знизу вгору в міру зворотного засипання ґрунту. Яка має бути кількість дощок кріплення, що одночасно вилучається по висоті?

1. Не більше двох.

+2. Не більше трьох, а в сипких і нестійких ґрунтах – не більше однієї.

 

6.49. Що необхідно зробити перед розкриттям муфт або розрізанням кабелю?

+1. Переконатися в тому, що ці операції будуть провадитися на тому кабелі, на якому потрібно.

+2. Переконатися, що цей кабель відключений.

+3. Переконатися, що вжито всіх технічних заходів, необхідних для допуску до робіт на ньому.

 

6.50. Хто виконує прокол кабелю перед його розрізанням?

+1. Керівник робіт.

+2. Допускач під наглядом керівника робіт.

3. Член бригади з групою III.

 

6.51. Які заходи безпеки повинні додержуватися під час проколювання кабелю?

+1. Проколювати кабель слід в діелектричних рукавичках і користуючись захисними окулярами.

+2. Стояти під час проколювання потрібно на ізолювальній основі зверху траншеї, якомога далі від проколюваного кабелю.

+3. Для заземлення пристосування для проколу використовується спеціальний заземлювач, що заглиблюється в грунт на глибину, не менше 0,5 м, або броня кабелю.

 

6.52. Які заходи безпеки слід додержувати під час розігрівання кабельної маси для заливки муфт?

+1. Розігрівати і переносити ківш або казанок з припоєм, а також посуд з кабельною масою слід в брезентових рукавицях і захисних окулярах.

+2. Під час передачі казанка або ковша з припоєм чи посуду з масою необхідно ставити їх на землю або на міцну основу. Забороняється передавати їх з рук в руки.

+3. Перемішувати розплавлену масу слід металевою мішалкою, а знімати нагар з поверхні розплавленого припою – ложкою. Мішалка і ложка перед використанням підігріваються. Попадання вологи в гарячу масу неприпустиме.

 

6.53. На якій відстані від бровки траншей забороняється розміщувати кабелі, порожні барабани, механізми, пристосування та інструмент?

1. Ближче 2,0 м.

+2.  Ближче 1,0 м.

3. Ближче 0,7 м.

 

6.54. При виконанні яких умов в випадку необхідності допускається перекладання кабелю, що знаходиться під напругою?

+1. Кабель, що перекладається повинен мати температуру не нижчу за 5°С.

+2. Муфти на дільниці кабелю, що перекладається, мають бути жорстко закріплені хомутами на дошках.

+3. Працювати слід в діелектричних рукавичках з брезентовими рукавицями поверх них.

+4. Роботу повинні виконувати працівники, які мають досвід прокладання кабелів, під керівництвом особи зі складу технічної адміністрації з групою V, під час перекладання кабелів напругою до 1000 В з групою IV.

 

6.55. Скільки осіб повинні провадити огляди колодязів і роботи в них за нарядом-допуском?

+1. Не менше ніж двома особами.

2. Не менше ніж трьома особами.

 

6.56. Що має бути зроблене у разі появи газу при роботі в колодязях?

+1. Робота повинна бути припинена.

+2. Працівники виведені з небезпечної зони до виявлення джерела загазування і його усунення.

 

Роботи на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні

 

6.57. Які технічні заходи слід виконати перед допуском до роботи на комутаційних апаратах з дистанційним керуванням?

+1. Відключити силові кола приводу, кола оперативного струму і кола підігріву.

+2. Закрити і замкнути на замок засувки на трубопроводі подачі повітря в баки вимикачів або на пневматичні приводи і випустити в атмосферу повітря, що в них є, при цьому спускні пробки (клапани) залишаються у відкритому положенні.

+3. Привести в неробочий стан вантаж або пружини, що вмикають комутаційні апарати.

+4. Вивісити плакати “Не вмикати! Працюють люди” на ключах дистанційного керування.

+5. Вивісити плакати “Не відкривати! Працюють люди” на закритих засувках.

 

6.58. Куди допускається тимчасове подавання напруги для пробних вмикань і вимикань комутаційного апарату під час його налагоджування і регулювання, якщо не здано наряд?

+1. В кола оперативного струму.

+2. В силові кола приводу.

+3. В кола сигналізації і підігрівання.

 

6.59. В яких випадках дозволяється підіймання на відключений повітряний вимикач з повітронаповненим відокремлювачем, коли відокремлювач перебуває під робочим тиском?

1. Тільки при проведенні випробувань і налагоджувальних роботах.

+2. Забороняється в усіх випадках.

 

6.60. Що необхідно зробити перед підійманням на повітряний вимикач для випробування і налагодження?

+1. Вимкнути кола оперативного струму.

+2. Заблокувати кнопку місцевого керування та пускові клапани.

+3. Поставити біля вимикача проінструктованого члена бригади, який би допускав до оперування вимикачем тільки одного певного працівника за вказівкою керівника робіт.

 

6.61. Що необхідно зробити перед допуском до роботи, пов’язаної з перебуванням людей всередині повітрозбірників?

+1. Закрити засувки на всіх повітропроводах, якими може бути подане повітря, замкнути на замок, вивісити на засувках плакати “Не відкривати! Працюють люди”.

+2. Випустити повітря, що перебуває під тиском в повітрозбірнику, залишивши відкритим пробку в його верхній частині і спускний клапан.

+3. Від’єднати від повітрозбірника повітропровід подавання повітря і встановити на ньому заглушки.

 

6.62. Що необхідно зробити під час роботи у відсіку комірки КРУ?

+1. Візок з обладнанням необхідно викотити.

+2. Шторку відсіку, в якому струмовідні частині залишилися під напругою, замкнути на замок.

+3. Вивісить плакат “Стій! Напруга”.

+4. У відсіку вивісити плакат “Працювати тут!”.

 

Робота по обслуговуванню електродвигунів

 

6.63. При виконанні яких робіт необхідно зупинити ЕД і на його пусковому пристрої або ключі керування вивісити плакат “Не вмикати! Працюють люди”?

+1. При роботі, пов’язаної з дотиком до струмовідних частин ЕД.

+2. При роботі, пов’язаної з дотиком до частин ЕД, що обертаються і механізму, який вони приводять у рух.

 

6.64. Які заходи безпеки слід виконувати при обслуговуванні щіткового апарату працюючого ЕД?

+1. Працювати в головному уборі і застебнутому спецодязі, остерігаючись захвату його частинами машини, що обертаються.

+2. Користуватися діелектричним взуттям або гумовими килимками.

+3. Не торкатися руками одночасно до струмовідних частин двох полюсів або струмовідних і заземлених частин.

 

6.65. Чи слід розглядати обмотку, яка не використовується, і кабель, що її живить, у працюючого багатошвидкісного ЕД, як такі, що перебувають під напругою?

1. Не повинні.

+2. Повинні.

 

6.66. Що слід робити в тих випадках, коли переріз жил кабелю не дозволяє застосовувати переносні заземлення для заземлення КЛ з боку ЕД напругою 1000 В?

1. Заземлювати КЛ мідним провідником перерізом не менше подвійного перерізу жили кабелю.

+2. Заземлювати КЛ мідним провідником перерізом не менше перерізу жили кабелю.

+3. З’єднувати між собою жили кабелю і ізолювати їх.

 

Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв’язку, з електролічильниками

 

6.67. Що слід зробити за необхідності розриву кіл, підключених до вторинної обмотки трансформатора струму?

1. Ці кола повинні бути попередньо замкнуті перемичкою, встановленою після передбачуваного місця розриву (рахуючи від трансформатора струму).

+2. Ці кола повинні бути попередньо замкнуті перемичкою, встановленою до передбачуваного місця розриву (рахуючи від трансформатора струму).

 

6.68. Які запобіжні заходи слід виконувати під час роботи на трансформаторах струму або в колах, підключених до їх вторинних обмоток?

+1. Зажими вторинних обмоток до закінчення монтажу кіл, що до них підключаються, мають бути замкнені накоротко.

+2. Після приєднання змонтованих кіл до трансформатора струму закоротку слід переносити на найближчу збірку затискачів і знімати тільки після повного закінчення монтажу та перевірки правильності приєднання змонтованих кіл.

+3. Під час перевірки полярності до подавання імпульсів струму в первинну обмотку прилади слід приєднувати до затискачів вторинної обмотки.

 

6.69. Яких заходів безпеки слід додержувати під час робіт в колах трансформаторів напруги з подачею напруги від стороннього джерела?

+1. Знімаються запобіжники з боку вищої і нижчої напруги.

+2. Відключаються автомати від вторинних обмоток.

 

6.70. Кому дозволяється записувати показання електролічильників та інших вимірювальних приладів, встановлених на щитах керування  і в РУ?

+1. Одноособово працівникам з групою II за наявності місцевих оперативних працівників (з чергуванням двох осіб) і з групою III – без місцевих оперативних працівників.

+2. Працівникам інших організацій з групою III в супроводі місцевого оперативного працівника.

 

6.71. Хто може провадити встановлення і зняття електролічильників та інших вимірювальних приладів, підключених до вимірювальних трансформаторів?

1. Два працівника з групою III.

+2. Два працівника, один з яких повинен мати групу IV, а другий – групу III.

 

Акумуляторні батареї та зарядні пристрої

 

6.72. Що заборонено в акумуляторних приміщеннях?

+1. Паління.

+2. Вхід до нього з вогнем.

+3. Користування електронагрівальними приладами, апаратами і інструментом, що можуть креснути іскрою.

 

6.73. Коли слід вимикати припливно-витяжну вентиляцію в акумуляторному приміщенні?

1. Відразу після видалення газу.

+2. Після видалення газу, але не раніше ніж через 1,5 години після закінчення заряджання.

 

6.74. Яким чином слід переносити скляні бутлі з кислотами і лугами?

+1. В спеціальному дерев’яному ящику з ручками.

+2. На спеціальних носилках з отвором посередині, а також латами, в які бутель має входити разом з корзиною на 2/3 його висоти.

3. На руках з надітими брезентовими рукавицями

 

6.75. Як слід діяти під час приготування електроліту?

+1. Повільно вливати кислоту тонкою цівкою в термостійку посудину з дистильованою водою.

2. Вливати дистильовану воду тонкою цівкою в термостійку посудину з кислотою.

 

6.76. Які засоби захисту слід застосовувати при роботах з кислотою і лугом?

+1. Костюм (грубошерстий – для кислот і бавовняний – для лугу).

+2. Гумові чоботи (під штани) чи калоші.

+3. Гумовий фартух.

+4. Захисні окуляри.

+5. Гумові рукавички.

 

6.77. За яких умов допускається паяти пластини в акумуляторному приміщенні?

+1. Роботи слід виконувати за нарядом.

+2. Паяння дозволяється не раніше ніж через 2 години після закінчення зарядки.

+3. Батареї, що працюють за методом постійної підзарядки, слід за 2 години до початку робіт перевести в режим розряджання.

+4. До початку робіт приміщення слід провентилювати протягом 2 годин.

+5. Під час паяння приміщення має безперервно вентилюватися.

+6. Місце паяння слід відгородити від решти батареї вогнестійкими щитами.

+7. Для запобігання отруєнню свинцем та його з’єднаннями слід вжити спеціальних запобіжних заходів і визначити режим роботи відповідно до інструкцій з експлуатації і ремонту акумуляторних батарей.

 

6.78. Яку групу електробезпеки повинен мати працівник, що обслуговує акумуляторні батареї?

1. Групу II.

+2. Групу III.

3. Групу IV.

 

Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами, переносними світильниками, переносними електричними машинами та електрозварювальним устаткуванням

 

6.79. На скільки класів за вимогами безпеки поділяється електрифікований інструмент?

1. На два класи.

+2. На три класи.

3. На чотири класи.

 

6.80. До якого класу відноситься електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію?

1. I клас.

+2. II клас.

3. III клас.

 

6.81. На яку номінальну напругу розрахований електроінструмент I і II класів?

+1. Не більше 220 В (постійний струм), 380 В (змінний струм).

2. Не вище 42 В.

3. Не вище 110 В.

 

6.82. На яку номінальну напругу розрахований електроінструмент III класу?

1. Не більше 220 В (постійний струм), 380 В (змінний струм).

+2. Не вище 42 В.

3. Не вище 110 В.

 

6.83. Як слід здійснювати заземлення корпусу електроінструмента?

1. За допомогою нульового робочого проводу.

+2. За допомогою спеціальної жили живильного кабелю.

 

6.84. Яку групу електробезпеки повинні мати працівники, що допускаються до роботи з електроінструментом класу I в приміщенні з підвищеною небезпекою та поза приміщеннями?

1. Групу I.

+2. Групу II.

3. Групу III.

 

6.85. Що слід перевірити особі, відповідальній за збереження і справність електроінструменту, під час кожного чергового видавання електроінструменту на виробництві в присутності працівника?

+1. Комплектність і надійність кріплення деталей.

+2. Справність деталей корпусу, рукоятки та кришок щіткотримачів, наявність захисних кожухів та їх справність.

+3. Надійність роботи вимикача.

+4. Задовільна робота на холостому ході.

+5. Справність кола заземлення між корпусом і заземлювальним контактом штепсельної вилки у електроінструмента I класу.

 

6.86. Які засоби захисту повинні видаватися працівнику при роботі з електроінструментом I класу?

+1. Діелектричні рукавички, калоші, килими.

+2. Або розподільчий трансформатор.

+3. Або перетворювач з окремими обмотками.

+4. Або захисно-вимикальне устаткування.

 

6.87. Чи дозволяється працювати з електроінструментом класів II і III без застосування індивідуальних засобів захисту в приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом?

+1. Дозволяється.

2. Не дозволяється.

 

6.88. Що з перерахованого забороняється робити працівнику при роботі з електроінструментом?

+1. Вставляти робочу частину електроінструменту в патрон і виймати її з патрона.

+2. Регулювати інструмент без відключення його від електромережі штепсельною вилкою та повної зупинки обертальних частин.

+3. Розбирати і ремонтувати інструмент, кабель, штепсельні з’єднання та інші частини самостійно, якщо ці роботи не входять до їх службових обов’язків.

+4. Витягати стружку або тирсу під час роботи електроінструмента.

+5. Працювати електроінструментом з приставних драбин.

+6. Обробляти електроінструментом обмерзлі та мокрі деталі.

+7. Працювати з електроінструментом, не захищеним від дії крапель або бризок, на відкритих майданчиках під час дощу, снігопаду.

+8. Залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до електромережі.

+9. Передавати електроінструмент особам, що не мають права з ним працювати.

 

6.89. При виникненні яких несправностей забороняється працювати з електроінструментом?

+1. Пошкодження штепсельного з’єднання, кабелю, або його захисної трубки.

+2. Пошкодження кришки вимикача.

+3. Ненадійна робота вимикача.

+4. Іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні.

+5. Витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів.

+6. Поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить.

+7. Поява підвищеного шуму, стукоту, вібрації.

+8. Зіпсування або поява тріщин в корпусній деталі, держаку, захисному огородженні.

+9. Пошкодження робочої частини інструмента.

+10. Зникнення електричного зв’язку між металевими частинами корпуса та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.

 

6.90. З якою періодичністю слід перевіряти електроінструмент?

1. Не рідше 1 разу на рік.

+2. Не рідше 1 разу на 6 місяців.

3. Не рідше 1 разу на місяць.

 

6.91. Що входить до періодичної перевірки електроінструменту?

+1. Зовнішній огляд.

+2. Перевірка роботи на холостому ході не менше 5 хв.

+3. Вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 500 В протягом 1 хвилини за умови ввімкненого вимикача .

+4. Перевірка справності кола заземлення (для інструменту I класу).

 

6.92. Яким має бути опір ізоляції між деталями, що перебувають під напругою і корпусом, або деталями електроінструмента після капітального ремонту?

1. Не нижче 5 МОм.

+2. Для основної ізоляції – не нижче 2 МОм, для додаткової – не нижче 5 МОм, для підсиленої – не нижче 7 МОм.

 

6.93. Що повинні мати переносні електросвітильники?

+1. Рефлектор.

+2. Захисна сітка.

+3. Гачок для підвішування.

+4. Шланговий провід з вилкою.

 

6.94. Яку напругу слід застосовувати для живлення світильників в особливо небезпечних приміщеннях та у приміщеннях з підвищеною небезпекою?

1. 36 В в обох випадках.

+2. 12 В і 42 В відповідно.

3. 24 В і 36 В відповідно.

 

6.95. Що з перерахованого забороняється використовувати для зниження напруги живлення електросвітильників?

+1. Автотрансформатор.

+2. Дросельні котушки.

+3. Реостати.

 

6.96. З якою періодичністю слід проводити вимірювання опору ізоляції у світильників?

1. Не рідше 1 разу на рік.

+2. Не рідше 1 разу на 6 місяців.

3. Не рідше 1 разу на місяць.

 

6.97. Який має бути опір ізоляції у світильників?

1. Не менше 2 МОм.

2. Не менше 1 МОм.

+3. Не менше 0,5 МОм.

 

6.98. Хто може бути допущений до електрозварювальних робіт?

+1. Працівники не молодші 18 років.

+2. Працівники, які пройшли медичний огляд.

+3. Працівники, які пройшли спеціальну підготовку.

+4. Працівники, які пройшли перевірку теоретичних знань і практичних навиків, знань інструкцій з охорони праці.

+5. Працівники, що мають кваліфікаційне посвідчення з записом про допуск на виконання цих робіт.

+6. Працівники, які пройшли спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) та щорічну перевірку знань з одержанням спеціального посвідчення.

 

6.99. Яку групу з електробезпеки повинні мати електрозварювальники, яким надано право самостійного підключення зварювального обладнання до електромережі?

1. Групу II.

+2. Групу III.

3. Групу IV.

 

6.100. Якою має бути площа окремого приміщення для електрозварювальних установок?

+1.  Не менше 10 м².

2. Не менше 8 м².

3. Не менше 7 м².

 

6.101. Якої ширини повинні бути проходи між однопостовими джерелами зварювального струму?

1. Не менше 0,5 м.

+2. Не менше 0,8 м.

3. Не менше 1,5 м.

 

6.102. Яка має бути відстань між зварювальним трансформатором та ацетиленовим генератором?

1. Не менше 5 м.

+2. Не менше 3 м.

3. Не менше 1,5 м.

 

6.103. Де може розміщуватися регулятор зварювального струму по відношенню до зварювального трансформатора?

+1. Поряд із зварювальним трансформатором.

+2. Над зварювальним трансформатором.

3. Нижче зварювального трансформатора.

 

6.104. Якою має бути напруга холостого ходу для джерел змінного струму ручного дугового зварювання та напівавтоматичного зварювання в разі нормальної напруги?

+1. 80 В ефективного значення.

2. 100 В ефективного значення.

3. 140 В ефективного значення.

 

6.105. Якою має бути напруга холостого ходу для джерел змінного струму автоматичного зварювання в разі нормальної напруги?

1. 80 В ефективного значення.

2. 100 В ефективного значення.

+3. 140 В ефективного значення.

 

6.106. Що слід зробити для запобігання займанню електропроводів та зварювального обладнання?

+1. Правильно добирати переріз кабелів за значенням струму.

+2. Правильно добирати ізоляцію кабелів за робочою напругою.

+3. Правильно добирати плавкі вставки запобіжників за гранично допустимим струмом.

 

6.107. Яким має бути переріз мідного проводу або сталевого прута, що використовуються для заземлення електрозварювальної установки?

1. Не менше 5 мм² і 10 мм² відповідно.

+2. Не менше 6 мм² і 12 мм² відповідно.

3. Не менше 7 мм² і 14 мм² відповідно.

 

6.108. Чи дозволяється використання нульового робочого або фазного проводу двожильного живильного кабелю для заземлення зварювального трансформатора?

1. Дозволяється тільки в електрозварювальних установках для ручного електродугового зварювання.

+2. Забороняється.

 

6.109. Яким шляхом слід з’єднувати зварювальні кабелі?

+1. Опресовуванням.

+2. Зварюванням.

+3. Паянням.

4. Закруткою.

 

6.110. Якою має бути довжина первинного кола між пунктом живлення і пересувною зварювальною установкою?

+1.  Не більше 10 м.

2. Не більше 15 м.

3. Не більше 5 м.

 

6.111. Що з перерахованого може служити в якості зворотного проводу, що з’єднує вироби, що зварюються, з джерелом зварювального струму?

+1. Сталеві, алюмінієві або мідні шини.

+2. Зварювальні плити.

+3. Стелажі.

4. Мережі заземлення або занулення.

5. Металеві конструкції будівель, комунікацій.

 

6.112. Якою має бути відстань від зварювальних проводів до гарячих трубопроводів та балонів з киснем, а також до балонів та трубопроводів з пальними газами?

 1. Не менше 1,0 м та 2 м відповідно.

+2. Не менше 0,5 м та 1 м відповідно.

 1. Не менше 1,5 м та 3 м відповідно.

 

6.113. З якою періодичністю повинні проводитися оглядання та чищення зварювальної установки та її пускової апаратури?

+1. Не рідше 1 разу на місяць.

2. Не рідше 3 разу на місяці.

3. Не рідше 6 разів на місяць.

 

6.114. Яким має бути опір ізоляції обмоток трансформатора відносно корпуса та між обмотками, а також струмовідних частин зварювального кола (кабелі, електродотримачі)?

1. Не менше 2 МОм.

2. Не менше 1 МОм.

+3. Не менше 0,5 МОм.

 

6.115. Що слід зазначити на корпусі зварювального трансформатора?

+1. Інвентарний номер.

2. Опір ізоляції.

+3. Дату наступного вимірювання опору ізоляції.

4. Належність до цеху (дільниці та інше).

 

6.116. Скільки працівників має бути призначено для виконання зварювальних робіт всередині барабанів котлів, інших резервуарів та підземних споруд і де вони повинні знаходитися?

1. Не менше двох, при цьому один повинен перебувати поза резервуаром.

+2. Не менше трьох, при цьому двоє повинні перебувати поза резервуаром.

 

6.117. При виконанні яких умов слід виконувати зварювання в замкнених та важкодоступних просторах?

+1. Наявність люків для прокладання комунікацій та евакуації працюючих.

+2. Безперервна робота системи місцевої витяжної вентиляції та устаткувань (повітроприймачів та ін.).

+3. Наявність у зварювальному обладнанні пристроїв припинення подавання захисного газу, у разі відключення чи зникнення напруги у зварювальному колі.

+4. Наявність обмежувача напруги холостого ходу під час ручного дугового зварювання змінним струмом.

 

6.118. Якими засобами захисту повинні користуватися зварювальники під час зварювальних робіт в умовах підвищеної небезпеки враження електричним струмом (зварювання у резервуарах та ін.)?

+1. Захисною каскою із струмонепровідних матеріалів.

+2. Захисними окулярами з безкольоровим склом.

+3. Рукавицями, рукавицями з крагами.

+4. Діелектричними рукавичками.

+5. Галошами або килимками.

+6. Наколінниками та наплічниками у разі дотику до холодного металу.

 

Роботи в електроустановках, пов’язані з підійманням на висоту

 

6.119. Хто може бути допущений до самостійних робіт на висоті і верхолазних робіт?

+1. Особи, стан здоров’я яких відповідає медичним вимогам, встановленим для даних видів робіт.

+2. Особи, що мають відповідний запис в посвідченні про перевірку знань.

+3. Особи, не молодші 18 років.

+4. Особи, що мають стаж верхолазних робіт не менше 1 року і кваліфікаційний розряд не нижче 4.

 

6.120. Що слід зробити у випадку, коли немає можливості закріпити строп запобіжного поясу за конструкцію або опору під час виконання робіт на висоті?

+1. Слід користуватися страхувальним канатом, який відповідає вимогам ГОСТ 12.4.107.

+2. Строп запобіжного паска заводиться за конструкцію, деталь опори тощо.

+3. Виконувати цю роботу повинні дві особи, друга особа в міру необхідності попускає або натягує канат.

 

6.121. Як слід подавати деталі на конструкції чи устаткування?

+1. За допомогою “нескінченного” канату.

+2. Працівник, що стоїть внизу, повинен утримувати канат для запобігання його розгойдуванню і наближення до струмовідних частин.

 

Роботи в електроустановках з застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин

 

6.122. В яких випадках допускається переміщення механізмів і вантажопідіймальних машин з піднятим робочим органом в межах робочого місця?

+1. При переміщенні по рівній місцевості.

+2. Без вантажу і людей на підйомній або висувній частині.

+3. Якщо таке переміщення дозволяється заводською інструкцією.

 

6.123. Яка може бути швидкість вантажопідіймальної машини при пересуванні по ВРУ?

1. Не перевищувати 20 км/год.

+2. Не перевищувати 10 км/год.

3. Не перевищувати 5 км/год.

 

6.124. Яку групу електробезпеки повинні мати водії механізмів і вантажопідіймальних машин, що використовуються при роботі в ЕУ?

1. Групу I.

+2. Групу II.

3. Групу III.

 

6.125. Чи вимагається заземлювати вантажопідіймальні машини на гусеничному ходу в разі встановлення їх безпосередньо на грунті під час проведення робіт у ВРУ і в межах охоронної зони ПЛ без зняття напруги?

1. Вимагається.

+2. Не вимагається.

 

6.126. Де забороняється знаходитися людям під час роботи механізмів і вантажопідіймальних машин?

+1. Під вантажем, що піднімається.

+2. Під проводом, що натягується.

+3. Під тяговими тросами і відтяжками.

+4. Під корзиною телескопічної вишки.

+5. Безпосередньо поблизу від упорів і кріплень з боку натягування.

 

6.127. Які заходи безпеки слід додержувати під час виконання робіт з телескопічної вишки?

+1. Слід стояти на дні корзини (люльки).

+2. Закріпитися стропами запобіжного паску.

 

6.128. При якому вітрі не допускається робота вантажопідіймальної машини?

1. Під час вітру, швидкість якого перевищує 5 м/с.

+2. Під час вітру, який викликає відхилення на небезпечну відстань вільних (без вантажу) тросів і канатів, за допомогою яких піднімається вантаж.

+3. Під час вітру, швидкість якого перевищує значення, вказані в паспорті машини.

 

6.129. Що забороняється робити, якщо внаслідок зіткнення зі струмовідними частинами або виникнення електричного розряду механізм або вантажопідіймальна машина опиняться під напругою?

+1. Доторкатися до них.

+2. Спускатися з них на землю до зняття напруги.

+3. Підніматися на них до зняття напруги.

 

6.130. Що повинен зробити водій в разі загоряння вантажопідіймальної машини, що перебуває під напругою?

+1. Зіскочити на землю, з’єднавши ноги і не доторкаючись руками до машини.

2. Віддалитися від машини на відстань не менше 8м великими кроками.

+3. Віддалитися від машини на відстань не менше 8м, пересуваючи ступні по землі і не відриваючи їх одну від одної.

 

Робота відряджених працівників

 

6.131. Хто відноситься до відряджених працівників при роботах в ЕУ?

+1. Працівники, які направляються для виконання робіт в діючих ЕУ інших підприємств і не що перебувають в їхніх штатах.

+2. Працівники одного і того самого підприємства, які направляються для роботи в діючих ЕУ з одного цеху (структурного підрозділу) в інший і не перебувають в штаті останнього.

 

6.132. Де повинна виконуватися перевірка знань цих Правил відрядженого працівника?

1. На підприємстві, куди він відряджений.

+2. За місцем основної роботи.

 

6.133. Про що повинно в письмовій формі повідомити підприємство, що відряджає, крім цілі відрядження?

+1. Про осіб, які можуть бути призначеними керівниками робіт.

+2. Про осіб, які можуть бути призначеними наглядачами і членами  бригади.

+3. Про осіб, яким може бути надане право видавати наряд.

4. Про осіб, які можуть бути призначеними допускачем до роботи.

 

6.134. Чи повинні відряджені особи з IV або V групою електробезпеки проходити інструктаж з електробезпеки на підприємстві, куди вони відряджені?

1. Не повинні.

+2. Повинні проходити інструктаж з електробезпеки з урахуванням особливостей ЕУ, в яких їм доведеться працювати.

 

6.135. Хто з працівників експлуатаційного підприємства повинен проводити інструктаж відряджених працівників?

+1. Працівник з групою V зі складу адміністративно-технічних працівників.

+2. Працівник з групою IV зі складу оперативних або оперативно-ремонтних працівників.

 

6.136. Ким визначається зміст інструктажу відряджених працівників?

1. Керівником експлуатаційного підприємства.

2. Оперативним працівником.

+3. Працівником, призначеним відповідальним за електрогосподарство.

 

6.137. За що відповідає підприємство, що відряджає працівників?

+1. За відповідність груп з електробезпеки відряджених працівників до наданих їм прав.

+2. За виконання відрядженими працівниками цих Правил.

3. За підготовку робочих місць.

 

6.138. За що відповідає підприємство, в ЕУ якого проводяться роботи відрядженими працівниками?

1. За виконання відрядженим працівниками цих Правил.

+2. За виконання заходів безпеки, що забезпечують захист працюючих від ураження електричним струмом робочої і наведеної напруги.

 

6.139. Ким здійснюється підготовка робочого місця і допуск до роботи відряджених працівників?

1. Відрядженим працівником, призначеним наказом керівника експлуатуючої організації.

+2. Оперативним працівником експлуатуючої організації.

 

 

7. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Електродні котли. Електрофільтри

 

7.1. Чи допускається зняття кожуха з електродного котла без зняття напруги?

1. Допускається.

+2. Не допускається.

 

7.2. Що забороняється робити при експлуатації електрофільтрів?

+1. Вмикати механізми струшування під час перебування людей в електрофільтрі, крім випадків, зазначених в наряді за особливою вказівкою керівника робіт.

+2. Одночасно провадити ремонтні роботи в їх бункерах і секціях.

+3. Подавати напругу на електрофільтри і кабелі, що їх живлять, в разі несправності блокування агрегатів живлення, відсутності і несправності запорів лючків і отворів секцій електрофільтрів, ізоляторних коробок тощо.

 

7.3. При проведенні яких робіт повинні бути вимкнені та заземлені всі агрегати живлення і кабелі всіх секцій електрофільтрів?

+1. При проведенні робіт в будь-якій секції.

+2. При проведенні робіт на резервній шині.

+3. При проведенні робіт на будь-якому із кабелів живлення.

 

7.4. Що слід зробити перед допуском людей до роботи в секції електрофільтрів?

+1. Секції мають бути провентильовані.

+2. З бункерів має бути видалений попіл.

 

Чищення і обмивання ізоляторів

 

7.5. Яким чином проводиться чищення ізоляторів в ЗРУ без зняття напруги?

+1. Спеціальними щітками на ізолювальних штангах.

+2. Пилососом з порожнистими ізолювальними штангами і насадками.

+3. Чищення провадиться з підлоги або зі стійких риштувань.

+4. Під час чищення необхідно застосовувати діелектричні рукавички.

 

7.6. Що з перерахованого слід заземлювати під час обмивання ізоляторів?

+1. Ствол.

+2. Телескопічна вишка.

+3. Цистерна з водою.

 

7.7. Який переріз має бути у гнучкого мідного провідника, яким ствол з’єднується з корзиною телескопічної вишки і рамою автоцистерни під час обмивання ізоляторів?

1. Не менше 10 мм².

2. Не менше 20 мм².

+3. Не менше 25 мм².

 

7.8. Що забороняється робити в процесі обмивання ізоляторів?

+1. Стоячи на землі, доторкатися до машини або механізму, що використовуються під час обмивання.

+2. Виходити з кабіни або кузова.

+3. Входити в кабіну або кузов.

 

7.9. Скільки осіб повинно виконувати чищення ізоляції без зняття напруги на струмовідних частинах і поблизу них будь-яким способом і яку вони повинні мати групу з електробезпеки?

1. Не менше двох осіб з групою III.

+2. Не менше двох осіб, одна з яких повинна мати групу IV, а інші – групу III.

 

Електроустановки у вибухонебезпечних зонах

 

7.10. Які ЕУ допускаються до експлуатації у вибухонебезпечних зонах?

+1. ЕУ, електрообладнання яких виготовлене відповідно до вимог державних стандартів на вибухозахищене електрообладнання.

+2. Електрообладнання, що відповідає вимогам підрозділу 7.3 ПВЕ.

 

7.11. Чому повинне відповідати вибухозахищене обладнання, встановлене у вибухонебезпечній зоні?

+1. Класові вибухонебезпечної зони, в якій воно встановлене.

+2. Категорії та групі вибухонебезпечної суміші, за якими установка (об’єкт) класифікується як вибухонебезпечна.

 

7.12. Хто може бути допущений до обслуговування вибухозахищеного електрообладнання?

+1. Особи, які пройшли перевірку знань ПТЕ ЕУ споживачів.

+2. Особи, які пройшли перевірку знань цих Правил.

+3. Особи, які пройшли перевірку знань інструкцій заводів-виробників з ремонту, монтажу і експлуатації цього обладнання.

+4. Особи, які пройшли перевірку знань посадових інструкцій і інструкцій з охорони праці.

 

7.13. На вибухозахищене обладнання повинні бути заведені паспорти індивідуальної експлуатації. Що слід зазначати в цих паспортах поряд з паспортними даними ЕУ?

+1. Обсяг ремонтів.

+2. Результати профілактичних випробувань.

+3. Результати замірів параметрів вибухозахисту (ширина і довжина щілини, значення надмірного тиску та ін.).

+4. Зафіксовані аварії і дефекти, що мали місце в процесі експлуатації.

 

7.14. З якою періодичністю слід перевіряти повний опір петлі фаза-нуль електроприймачів, що належать до ЕУ напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю?

1. Не рідше 1 разу на 6 місяців.

2. Не рідше 1 разу на рік.

+3. Не рідше 1 разу на 2 роки.

 

7.15. З якою періодичністю в ЕУ напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю слід перевіряти звукову сигналізацію пристрою постійного контролю ізоляції і цілісності пробивного запобіжника?

+1. Не менше 1 разу на місяць.

2. Не менше 1 разу на 6 місяців.

3. Не менше 1 разу на рік.

 

7.16. Який опір слід попередньо вимірювати в разі вмикання щойно встановленого або перенесеного електрообладнання?

+1. Опір заземлювального пристрою.

+2. Опір петлі фаза-нуль в мережах до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю.

3. Опір петлі фаза-нуль в мережах до 1000 В з ізольованою нейтраллю.

7.17. З якою періодичністю повинні підлягати зовнішньому огляду всі електричні машини, апарати, а також інше електрообладнання у вибухонебезпечних зонах?

1. Не рідше 1 разу на місяць.

+2. Не рідше 1 разу на 3 місяці.

3. Не рідше 1 разу на рік.

 

7.18. Які з перелічених робіт забороняється проводити з електрообладнанням у вибухонебезпечних зонах?

+1. Ремонтувати ЕО і мережі, що перебувають під напругою.

+2. Розкривати оболонку вибухозахищеного ЕО, струмовідні частини якого перебувають під напругою.

+3. Вмикати ЕУ, що автоматично відключилася без з’ясування і усунення причини її відключення.

+4. Навантажувати вибухозахищене ЕО, проводи і кабелі вище регламентувальних норм.

+5. Залишати відчиненими двері приміщень і тамбурів, що відокремлюють вибухонебезпечні зони (приміщення) від інших вибухонебезпечних зон (приміщень) або невибухонебезпечних приміщень.

+6. Заміняти у вибухозахищених світильниках електричні лампи, що вийшли з ладу, іншими видами ламп або лампами більшої потужності, ніж ті, на які розраховані світильники.

+7. Вмикати ЕУ без апаратів, що вимикають захищуване електричне коло, у разі ненормальних режимів.

+8. Залишати в роботі ЕО з висотою шару мастила і кварцового піску нижчою від встановленої.

+9. Експлуатувати кабелі з зовнішніми пошкодженнями оболонки і сталевих труб електропроводок.

 

7.19. Якими приладами дозволяється проводити електричні випробування ЕУ у вибухонебезпечних зонах?

+1. Тільки вибухозахищеними приладами, призначеними для відповідних вибухонебезпечних середовищ.

+2. Приладами, на які є висновки організації, що провадить випробування.

+3. Приладами загального призначення за умови відсутності вибухонебезпечних сумішей або вмісту їх в межах встановлених норм і виключення можливості утворення вибухонебезпечних сумішей під час проведення випробувань, та за наявності письмового дозволу на вогневі роботи.

 

Електроустановки в пожежонебезпечних зонах

 

7.20. Яке електрообладнання рекомендується встановлювати поза межами пожежонебезпечних зон?

+1. ЕО з частинами, що іскрять під час нормальної роботи.

+2. ЕО з частинами, що нагріваються понад небезпечні температури.

 

7.21. На якій відстані від місця розміщення пальних матеріалів слід розташовувати відкриті частини електричних машин (наприклад, контактні кільця), які нормально іскрять?

1. Не менше 0,8 м.

+2. Не менше 1 м.

3. Не менше 1,5 м.

 

7.22. Який ступінь захисту повинні мати переносні електричні ручні машини (електрифікований інструмент), які застосовуються в пожежонебезпечних зонах?

+1. Не менше IP 44.

2. Не менше IP 54.

 

7.23. Які заходи безпеки слід додержувати при використанні електронагрівальних приладів в пожежонебезпечних зонах?

+1. Робочі частини електронагрівальних приладів, які нагріваються, слід захищати від контакту з горючими речовинами.

+2. Прилади слід встановлювати на поверхні з негорючих матеріалів.

+3. Прилади слід віддаляти від горючих речовин екранами.

 

7.24. Чи повинні складські приміщення з пожежонебезпечними зонами будь-якого класу мати апарати для відключення із зовні силових і освітлювальних мереж за наявності апаратів для відключення всередині приміщень?

+1. Повинні.

2. Не обов’язково.

 

7.25. Чи дозволяється застосування електронагрівальних приладів в пожежонебезпечних зонах будь-якого класу складських приміщень?

1. Дозволяється тільки за умови виконання всіх заходів пожежної безпеки.

+2. Не дозволяється.

 

7.26. Що слід захищати від перевантажень, крім захисту від струмів короткого замикання, в ЕУ в пожежонебезпечних зонах?

+1. Провідники освітлювальних мереж.

+2. Силові мережі, що прокладаються в пожежонебезпечних зонах складських приміщень.

+3. Силові мережі в випадках, коли перевантаження може виникнути за умовами технологічного процесу.

 

Електроустановки випробувальних станцій і лабораторій

 

7.27. Які вимоги висуваються до влаштування випробувальних полів ЕУ?

+1. Повинні бути забезпечені водостоком для випробувань із застосуванням проточної води.

+2. Слід влаштовувати масловідводи і вжити заходів проти розтікання масла під час випробувань маслонаповненого обладнання.

+3. Повинні бути захищені постійними і тимчасовими огородженнями, що виключають можливість випадкового дотику до голих або ізольованих струмовідних частин.

 

7.28. Якої висоти повинні бути постійні і тимчасові огородження на випробувальних станціях?

1. Не нижче 2 м (постійні) і 1,5 м (тимчасові).

+2. Не нижче 1,7 м (постійні) і 1,8 м (тимчасові).

3. Не нижче 1,5 м.

 

7.29. Якої товщини повинні бути металеві екрани, встановлені для захисту працівників від тимчасового впливу рентгенівського випромінювання при використанні відкрито встановлених кенотронних ламп?

1. Не менше 1,0 мм.

+2. Не менше 0,5 мм.

3. Не менше 0,3 мм.

 

7.30. Яким вимогам має задовольняти блокування огородження випробувального поля?

+1. Під час відчинення дверей повинна повністю зніматися напруга з випробувального поля (стенда).

+2. За відчинених дверей слід унеможливити подання напруги на випробувальне поле (стенд).

 

7.31. Чим слід забезпечувати трансформатори для випробування електричної міцності ізоляції?

+1. Автоматичними вимикачами для зняття напруги в разі пробиття ізоляції.

+2. Високоомним опором для обмежування струму КЗ.

 

7.32. В які кола повинні бути включені сигнальні лампи, якими забезпечуються пульти керування випробувальних станцій і лабораторій?

+1. Апаратів, що подають напругу на пункти керування.

+2. Блокування дверей огороджень випробувальних полів.

 

7.33. Що повинен перевірити керівник робіт перед початком випробувань ЕУ?

+1. Правильність зібрання схеми.

+2. Наявність і надійність заземлення всіх елементів схеми.

+3. Наявність захисних засобів.

+4. Дію сигналів і блокувань.

+5. Відсутність людей на випробувальному полі, якщо їх присутність не передбачена програмою випробувань.

 

7.34. Що повинен зробити оператор перед подачею випробувальної напруги на випробувальне поле?

+1. Подати попереджувальний звуковий або світловий сигнал.

+2. Оголосити усно “Подаю напругу”.

+3. Переконатися, що його почули.

 

7.35. Які з перелічених робіт можуть проводитися на випробувальних станціях, в лабораторії, на переносних випробувальних установках?

+1. В порядку масових контрольних випробувань за типовою програмою.

+2. За розпорядженням начальника випробувальної станції.

+3. За нарядами в діючих ЕУ.

+4. В порядку виконання наукових досліджень.

+5. В порядку виконання навчальної роботи.

 

Проведення випробувань обладнання. Вимірювання

 

7.36. В якому складі повинна бути бригада, що проводить випробування обладнання?

1. Не менше двох працівників з групою III.

+2. Не менше двох, з яких керівник робіт повинен мати групу IV, а інші групу – III.

 

7.37. Для яких робіт у склад бригади, що провадить випробування, можуть бути включені ремонтні працівники з групою II?

+1. Для виконання підготовчих робіт.

+2. Для охорони устаткування, що випробується.

+3. Для виконання роз’єднання і з’єднання шин.

4. Для масових випробувань ізоляційних матеріалів.

 

7.38. Чи допускається одночасне виконання випробувань та ремонтних робіт різними бригадами в межах одного приєднання?

1. Допускається.

+2.  Не допускається.

 

7.39. Яким має бути переріз мідного проводу, який використовується для заземлення корпусу пересувної випробувальної установки і випробувальних схем?

1. Не менше 8 мм² і 4 мм² відповідно.

+2. Не менше 10 мм² і 4 мм² відповідно.

3. Не менше 12 мм² і 6 мм² відповідно.

 

7.40. Що зобов’язаний зробити керівник робіт перед подачею випробувальної напруги?

+1. Перевірити правильність збирання схеми і надійність робочих та захисних заземлень.

+2. Перевірити, чи всі члени бригади і працівники, призначені для охорони, перебувають на вказаних їм місцях, чи виведені сторонні люди і чи можна подавати випробувальну напругу на устаткування.

+3. Попередити бригаду про подання напруги словами “Подаю напругу” і, упевнившись, що попередження почуте всіма членами бригади, зняти заземлення з виводу випробувальної установки і подати на неї напругу 380/220 В.

 

7.41. Що забороняється робити з моменту подання напруги на випробувальну установку?

+1. Заходити до неї.

+2. Виходити з неї.

+3. Знаходитись на випробувальному обладнанні.

+4. Доторкатися до корпусу випробувальної установки, стоячи на землі.

 

7.42. Що повинен зробити керівник робіт після закінчення випробувань?

+1. Знизити напругу випробувальної установки до нуля.

+2. Відключити випробувальну установку від мережі 380/220 В.

+3. Заземлити вивід установки.

+4. Повідомити про це бригаді словами “Напруга знята”.

 

7.43. Що необхідно зробити після випробування ізоляції КЛ і ПЛ?

+1. Розрядити кабель і лінію на землю через додатковий опір.

+2. Встановити заземлення.

+3. Переконатися в повній відсутності заряду.

+4. Зняти плакати.

 

7.44. Які засоби захисту слід використати особі, що проводить розрядку КЛ і ПЛ?

+1. Діелектричні рукавички.

+2. Захисні окуляри.

+3. Ізолювальну основу.

 

7.45. Що необхідно зробити перед початком випробувань ізоляції лінії?

+1. Переконатися у відсутності працівників на тій частині ЕУ, до якої приєднаний випробувальний прилад.

+2. Заборонити особам, які знаходяться поблизу випробувального приладу, торкатися до струмовідних частин.

+3. Якщо потрібно, виставити охорону.

 

7.46. В яких випадках забороняється проведення вимірів мегомметром?

+1. На одному колі двоколових ліній напругою понад 1000 В, в той час, коли друге коло перебуває під напругою.

+2. На одноколовій лінії, якщо вона іде паралельно з працюючою лінією під напругою понад 1000 В.

+3. Під час грози або в разі її наближення.

 

7.47. Хто може проводити вимірювання електровимірювальними кліщами і вимірювальними штангами в установках напругою понад 1000 В?

1. Дві особи з групою III.

+2. Дві особи: одна з групою IV, друга – з групою III.

3. Одна особа з групою IV.

 

7.48. Хто може проводити вимірювання електровимірювальними кліщами і вимірювальними штангами в установках напругою до 1000 В?

1. Дві особи з групою III.

+2. Одна людина, що має групу III.

 

7.49. Які заходи безпеки слід додержувати при виконанні вимірів електровимірювальними кліщами?

+1. Кліщи необхідно тримати у висячому положенні.

+2. Забороняється нагинатися до амперметра під час відрахунку показників.

+3. Забороняється торкатися приладів, проводів і вимірювальних трансформаторів.

 

7.50. В яких випадках дозволяється користуватися електровимірювальними кліщами для вимірювання на кабелях напругою понад 1000 В?

+1. Коли жили кабелю ізольовані.

2. Відстань між жилами не менше 150 мм.

+3. Відстань між жилами не менше 250 мм.

 

7.51. Яким чином працівник може проводити вимірювання на опорах ПЛ напругою до 1000 В?

+1. Стоячи на кігтях (лазах) і надійно прикріпившись стропом запобіжного паска до опори.

 1. Стоячи на сходах з ізоляційного матеріалу.

 

Основні вимоги електробезпеки під час експлуатації мобільних (інвентарних) будівель та споруд

 

7.52. Які заходи безпеки повинні бути прийняті при експлуатації мобільних (інвентарних) будівель та споруд?

+1. Занулення.

+2. Заземлення.

+3. Вирівнювання потенціалів.

 

7.53. Чим повинні бути укомплектовані мобільні будівлі з металевою обшивкою або з використанням металевих підтримувальних конструкцій?

+1. Стрижнем діаметром від 20 мм до 40 мм, довжиною 1,2 м.

+2. Стрижнем з привареним до верхнього кінця сталевим гнучким оцинкованим тросом діаметром не менше 6 мм і довжиною 10 м.

+3. Вільний кінець сталевого троса повинен закінчуватися наконечником для під’єднання до затискача нульового проводу ввідної коробки затискачів.

 

7.54. На яку глибину до верхнього кінця заземлювач має бути заглибленим у грунт біля входу в будівлю (вагончик)?

1. Не менше 0,5 м.

+2. Не менше 0,7 м.

3. Не менше 1,0 м.

 

7.55. Яким має бути переріз магістральної мережі заземлення, яка виконана смуговою сталлю або сталлю круглою?

+1. Не менше 48 мм² і 10 мм відповідно.

2. Не менше 36 мм² і 10 мм відповідно.

3. Не менше 36 мм² і 12 мм відповідно.

 

7.56. Яким повинен бути діаметр провідника, що використовується для підключення будівлі (вагончика) до магістралі заземлення?

1. Не менше 8 мм.

+2. Не менше 10 мм.

3. Не менше 12 мм.

 

7.57. На якій відстані від входу в вагончик повинна прокладатися магістраль заземлення і на якій глибині має бути її відгалуження до вагончика?

На відстані від 1,0 м до 1,5 м і на глибині не менше 0,7 м.

+2. На відстані від 0,8 м до 1,0 м і на глибині не менше 0,3 м.

На відстані до 1м і на глибині не менше 0,5 м.

 

7.58. Які вимоги висуваються до металевих східців підйому в будівлю (вагончик) і до металевих поручнів?

+1. Металеві східці повинні бути обладнані відкидною ізолювальною площадкою (підставкою).

+2. Металеві поручні мають бути поміщені в гумовий шланг.

+3. Металеві поручні повинні бути обрамовані  ізолювальними (дерев’яними) планками і пофарбовані.

 

8. ОПОСВІДЧЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

 

8.1. З якою періодичністю повинно проводитися опосвідчення стану безпеки ЕУ після первинного опосвідчення?

1. Один раз на рік.

+2. Один раз на три роки.

3. Один раз на п’ять років.

 

8.2. Як оформлюються результати опосвідчення стану безпеки ЕУ?

1. Записом в паспорт ЕУ.

2. Записом в експлуатаційний журнал.

+3. Оформлюються актом.

 

8.3. Хто входить в склад комісії підприємства, що оформлює акт опосвідчення стану безпеки ЕУ?

+1. Керівник (головний інженер).

+2. Начальник енергетичної служби.

+3. Начальник відділу охорони праці.

 

8.4. Що передбачає опосвідчення стану безпеки ЕУ?

+1. Перевірка наявності експлуатаційної і виконавчої документації.

+2. Визначення достатності і працездатності захисно-блокувальних пристроїв.

+3. Оцінка стану безпеки ЕУ, а також стану будівельної частини будівель і споруд енергетичних об’єктів.

+4. Перевірка періодичності і якості виконання регламентних робіт щодо обслуговування ЕУ.

+5. Оцінка рівня фахової підготовки працівників з питань безпеки, відповідності кваліфікації до робіт, що виконуються.

 

8.5. Куди напрямляються копії актів опосвідчення ЕУ по закінченні звітного періоду?

+1. В територіальні органи Держнаглядохоронпраці.

+2. Держенергоспоживнагляд.

+3. Відділи охорони праці Держадміністрацій.

 

8.6. Ким проводитися опосвідчення стану безпеки ЕУ, що вичерпали свій ресурс?

1. Експлуатуючою організацією при участі представників заводів-виробників та інспектора Держнаглядохоронпраці.

+2. Експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці.

+3. Іншими спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на виконання таких робіт.

 

8.7. Які критерії перевірки стану безпеки ПЛ?

+1. Наявність відповідних оперативних написів.

+2. Відповідність габаритів Правилам.

+3. Стан проводів, опор, ізоляторів, заземлення.

+4. Стан виводів, кабельних воронок, спусків заземлення, плакатів безпеки.

 

8.8. Які критерії перевірки стану безпеки КЛ?

+1. Стан кабельних каналів, конструкцій, оболонок, вводів в будівлю, переходів, розпізнавальних знаків.

+2. Перетинів з комунікаціями, спорудами.

+3. Наявність маркування.

+4. Захист від механічних пошкоджень, корозії.

+5. Заземлення оболонок, броні.

+6. Контроль температури нагрівання.

+7. Кінцеві заробки і з’єднувальні муфти.

 

8.9. Які критерії перевірки стану безпеки трансформаторів?

+1. Наявність оперативних написів.

+2. Стан приладів рівня і температури мастила.

+3. Стан заземлення, ізоляторів, ошинування, кабелів.

+4. Наявність і стан засобів пожежогасіння.

+5. Стан систем охолодження.

+6. Терміни виконання регламентних робіт.

 

8.10. Які критерії перевірки стану безпеки підстанцій і РУ?

+1. Наявність оперативних написів.

+2. Стан масляних, повітряних вимикачів, роз’єднувачів, блокувань, заземлень.

+3. Наявність мастила в маслонаповнювальних апаратах.

+4. Стан збірних шин і їхньої ізоляції, кабелів, проводів, електровимірювальних приладів.

 

8.11. Які критерії перевірки стану безпеки релейного захисту?

+1. Стан пристроїв захисту ліній, що відходять, трансформаторів, потужних електродвигунів.

+2. Види захисту, відповідність установок до проекту.

+3. Наявність АПВ, АВР, АЧР.

+4. Періодична перевірка і контроль справності пристроїв РЗА.

+5. Наявність інструкцій щодо обслуговування.

 

8.12. Які критерії перевірки стану безпеки електродвигунів?

+1. Стан вводів, ошиновки, заземлення.

+2. Відповідність захисту.

+3. Наявність оперативних написів.

 

8.13. Які критерії перевірки стану безпеки комплектуючих приладів?

+1. Стан ізоляторів, корпусів конденсаторів, заземлення, огороджень.

+2. Захисні і протипожежні засоби.

+3. Наявність і стан блокувань.

+4. Наявність однолінійної схеми установки.

+5. Наявність експлуатаційного журналу.

 

8.14. Які критерії перевірки стану безпеки внутрішньоцехових установок?

+1. Стан безпеки.

+2. Відповідність електропроводок ПВЕ, ПТЕ, ПБ.

+3. Дотримання термінів перевірки ізоляції електропроводки і наявність протоколів випробування.

+4. Правильність виконання заземлення (занулення) струмоприймачів, апаратури.

+5. Наявність плакатів безпеки, оперативних написів і написів за функціональним призначенням на збірках.

+6. Наявність і справність запірних пристроїв та огороджень.

+7. Відповідність переносних електроінструментів, електросвітильників, трансформаторів безпеки і зварювальних трансформаторів вимогам ПТЕ і ПБ.

 

8.15. Що з перерахованого є критерієм перевірки відповідності експлуатації ЕУ нормативним вимогам безпека?

+1. Дотримання правил приймання ЕО після ремонту.

+2. Наявність оперативної документації і стан оперативної роботи.

+3. Стан охорони праці на робочих місцях.

+4. Організація перевірки знань ПТЕ, ПБ експлуатації ЕУ споживачів.

+5. Присвоєння груп з електробезпеки, відповідність комісії, оформлення результатів перевірки знань.

+6. Наявність плану робіт щодо профілактики електротравматизму.

+7. Організація проведення робіт в ЕУ, допуск до роботи.

+8. Укомплектованість ЕУ захисними і протипожежними засобами.

+9. Порядок зберігання, видавання і обліку електроінструменту.

+10. Стан і періодичність випробувань заземлювальних пристроїв.


ПОКАЖЧИК ЛІТЕРАТУРИ

“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”

 

№ питання ПунктПравил № питання ПунктПравил № питання ПунктПравил № питання ПунктПравил
Розд.1 2.14 2.2.3 3.5 3.2.4 3.29 3.6.1
1.1 1.1.1 2.15 2.2.6 3.6 3.2.5 3.30 3.6.2
1.2 1.1.2 2.16 2.2.7,2.2.8 3.7 3.2.10 3.31 3.6.3
1.3 1.2 2.17 2.2.13 3.8 3.2.10 3.32 3.6.4
1.4 1.2 2.18 2.2.14 3.9 3.3.1,3.3..3 3.33 3.6.5
1.5 1.2 2.19 2.2.17 3.10 3.3.1 3.34 3.7.1
1.6 1.2 2.20 2.2.19 3.11 3.3.2,3.3.3 3.35 3.7.1
1.7 1.2 2.21 2.3.1 3.12 3.3.4,3.3.5 3.36 3.7.2
1.8 1.3.1 3.13 3.3.6,3.3.7 3.37 3.7.3
1.9 1.3.2 2.22 2.3.3 3.14 3.3.9,3.3.11 3.38 3.7.4
Розд.2 2.23 2.3.6 3.15 3.3.9 3.39 3.7.5
2.1 2.1.1 2.24 2.3.7 3.16 3.3.12 3.40 3.8.1
2.2 2.1.3 2.25 2.3.11 3.17 3.3.12 3.41 3.8.2
2.3 2.1.3 2.26 2.3.14 3.18 3.4.2 3.42 3.8.4
2.4 2.1.3 2.27 2.3.16 3.19 3.4.3 3.43 3.9.1
2.5 2.1.3 2.28 2.3.18 3.20 3.5.1 3.44 3.9.2
2.6 2.1.3 2.29 2.3.19 3.21 3.5.2 3.45 3.10.1
2.7 2.1.3-2.1.5,2.1.10 2.30 2.3.22 3.22 3.5.3 3.46 3.10.2
2.8 2.1.3 Розд.3 3.23 3.5.4-3.5.6 3.47 3.10.3
2.9 2.1.4 3.1 3.1.2 3.24 3.5.6 3.48 3.10.4
2.10 2.1.4 3.2 3.2.1 3.25 3.5.6 3.49 3.10.5
2.11 2.1.4 3.3 3.2.2,3.2.4,3.2.6-3.2.8 3.26 3.5.7 3.50 3.11.1
2.12 2.1.9 3.4 3.2.2 3.27 3.5.8,3.5.9 3.51 3.11.3
2.13 2.2.2 3.28 3.6.1 3.52 3.11.6

 

 

№ питання ПунктПравил № питання ПунктПравил № питання ПунктПравил № питання ПунктПравил
3.53 3.12.1 4.18 4.4.6 6.11 6.1.27 6.45 6.2.6
3.54 3.12.1 4.19 4.5.2 6.12 6.1.28 6.46 6.2.8
3.55 3.12.1 4.20 4.5.4 6.13 6.1.29 6.47 6.2.12
3.56 3.12.2 4.21 4.6.1 6.14 6.1.32 6.48 6.2.13
3.57 3.12.3 4.22 4.6.4 6.15 6.1.33 6.49 6.2.21
3.58 3.12.5 4.23 4.6.5 6.16 6.1.34 6.50 6.2.26
3.59 3.12.7 4.24 4.6.10 6.17 6.1.37 6.51 6.2.26,6.2.27
3.60 3.13.1-3.13.4 4.25 4.7.2 6.18 6.1.39 6.52 6.2.30,6.2.31
3.61 3.14.1 4.26 4.7.4 6.19 6.1.42 6.53 6.2.34
3.62 3.14.3 4.27 4.7.5 6.20 6.1.43 6.54 6.2.40
3.63 3.14.5 4.28 4.7.6 6.21 6.1.45 6.55 6.2.41
3.64 3.14.8 4.29 4.7.7 6.22 6.1.50 6.56 6.2.43
3.65 3.15.1 4.30 4.7.8 6.23 6.1.61 6.57 6.3.1
3.66 3.15.3 4.31 4.7.8 6.24 6.1.63 6.58 6.3.2
3.67 3.16.1,3.16.2 4.32 4.7.9 6.25 6.1.63 6.59 6.3.3
3.68 3.16.4 4.33 4.7.10 6.26 6.1.63 6.60 6.3.5
Розд.4 4.34 4.7.11 6.27 6.1.64 6.61 6.3.7
4.1 4.1.1 4.35 4.8.1 6.28 6.1.65 6.62 6.3.11
4.2 4.2.1 Розд.5 6.29 6.1.65 6.63 6.4.1
4.3 4.2.4 5.1 5.1.1 6.30 6.1.66 6.64 6.4.6
4.4 4.2.5 5.2 5.1.2 6.31 6.1.68 6.65 6.4.7
4.5 4.2.6 5.3 5.1.4 6.32 6.1.75 6.66 6.4.8
4.6 4.2.7 5.4 5.1.5 6.33 6.1.76 6.67 6.5.2
4.7 4.3.1 Розд.6 6.34 6.1.79,6.1.80 6.68 6.5.3
4.8 4.3.2 6.1 6.1.3 6.35 6.1.81 6.69 6.5.7
4.9 4.3.3 6.2 6.1.5,6.1.6,6.1.10 6.36 6.1.82-6.1.85 6.70 6.5.11
4.10 4.3.5 6.3 6.1.13 6.37 6.1.84 6.71 6.5.13
4.11 4.3.6 6.4 6.1.14 6.38 6.1.84 6.72 6.6.3
4.12 4.3.7 6.5 6.1.16 6.39 6.1.85 6.73 6.6.4
4.13 4.3.10 6.6 6.1.17,6.1.19 6.40 6.1.89-6.1.94 6.74 6.6.8
4.14 4.4.1 6.7 6.1.23 6.41 6.1.96 6.75 6.6.9
4.15 4.4.3 6.8 6.1.24 6.42 6.2.3 6.76 6.6.10
4.16 4.4.4 6.9 6.1.25 6.43 6.2.3 6.77 6.6.11
4.17 4.4.4 6.10 6.1.26 6.44 6.2.4 6.78 6.6.12

 

 

№ питання ПунктПравил № питання ПунктПравил № питання ПунктПравил № питання ПунктПравил
6.79 6.7.1 6.117 6.7.81 7.15 7.3.12 7.53 7.7.3
6.80 6.7.1 6.118 6.7.87,6.7.88 7.16 7.3.14 7.54 7.7.4
6.81 6.7.1 6.119 6.8.1 7.17 7.3.16 7.55 7.7.6
6.82 6.7.2 6.120 6.8.3 7.18 7.3.18 7.56 7.7.7
6.83 6.7.4 6.121 6.8.5 7.19 7.3.21 7.57 7.7.10
6.84 6.7.6 6.122 6.9.2 7.20 7.4.5 7.58 7.7.12
6.85 6.7.7 6.123 6.9.2 7.21 7.4.7 Розд.8
6.86 6.7.7 6.124 6.9.8 7.22 7.4.8 8.1 8.1
6.87 6.7.10 6.125 6.9.9 7.23 7.4.10 8.2 8.1
6.88 6.7.14-6.7.20 6.126 6.9.10 7.24 7.4.18 8.3 8.2
6.89 6.7.23 6.127 6.9.12 7.25 7.4.19 8.4 8.3
6.90 6.7.24 6.128 6.9.14 7.26 7.4.20 8.5 8.4
6.91 6.7.24 6.129 6.9.15 7.27 7.5.3,7.5.6 8.6 8.6
6.92 6.7.28 6.130 6.9.15 7.28 7.5.8 8.7 8.7.1
6.93 6.7.38 6.131 6.10.1 7.29 7.5.11 8.8 8.7.1
6.94 6.7.40 6.132 6.10.2 7.30 7.5.13 8.9 8.7.1
6.95 6.7.42 6.133 6.10.3 7.31 7.5.17 8.10 8.7.1
6.96 6.7.46 6.134 6.10.4 7.32 7.5.21 8.11 8.7.1
6.97 6.7.46 6.135 6.10.6 7.33 7.5.26 8.12 8.7.1
6.98 6.7.48 6.136 6.10.6 7.34 7.5.27 8.13 8.7.1
6.99 6.7.48 6.137 6.10.7 7.35 7.5.32 8.14 8.7.1
6.100 6.7.50 6.138 6.10.8 7.36 7.6.2 8.15 8.7.2
6.101 6.7.51 6.139 6.10.9 7.37 7.6.5
6.102 6.7.51 Розд.7 7.38 7.6.7
6.103 6.7.51 7.1 7.1.1 7.39 7.6.9
6.104 6.7.55 7.2 7.1.4 7.40 7.6.18
6.105 6.7.55 7.3 7.1.5 7.41 7.6.20
6.106 6.7.57 7.4 7.1.6 7.42 7.6.21
6.107 6.7.60 7.5 7.2.1 7.43 7.6.22
6.108 6.7.60 7.6 7.2.6 7.44 7.6.23
6.109 6.7.63 7.7 7.2.6 7.45 7.6.31
6.110 6.7.64 7.8 7.2.8 7.46 7.6.34
6.111 6.7.64 7.9 7.2.9 7.47 7.6.37
6.112 6.7.69 7.10 7.3.1 7.48 7.6.37
6.113 6.7.74 7.11 7.3.2 7.49 7.6.38
6.114 6.7.75 7.12 7.3.4 7.50 7.6.40
6.115 6.7.77 7.13 7.3.8 7.51 7.6.46
6.116 6.7.80 7.14 7.3.11 7.52 7.7.2