“Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі”

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 року

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 р.