“Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі”

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 року

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 №263/121