Перелік робіт з підвищеною небезпекою (для проведення спеціального навчання)

Чи виконуються працівниками Вашого підприємства роботи підвищеної небезпеки з наведених нижче робіт з НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»?

Роботи підвищеної небезпеки згідно Переліку робіт з підвищеною небезпекою пункт та назва документу вимоги
Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями. п. 1 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи в охоронних зонах ліній електропередач. п. 2 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках. п. 3 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів. п. 4 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії електропередач, контактні проводи. п. 5 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Електропрогрів бетону та електророзморожування ґрунтів. п. 6 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування. п. 7 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти. п. 8 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження. п. 9 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами. п. 10 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об'єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння. Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі. п. 11 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт. п. 12 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі. п. 13 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства. п. 14 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Виконання газонебезпечних робіт. п. 15 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних та газорегуляторних станцій, лінійних частин магістральних газопроводів. п. 16 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії п. 17 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, пов'язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази п. 18 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по монтажу та зварюванню підземних та зовнішніх газопроводів, газифікації об'єктів, а також по нанесенню протикорозійного ізоляційного покриття. п. 19 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Підключення до діючого газопроводу новозмонтованих газопроводів. п. 20 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів п. 21 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин п. 22 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Промислово-геофізичні дослідження свердловин п. 23 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів п. 24 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
  Роботи по видобутку та переробці нафти, газу і конденсату в нафтогазопереробній та хімічній промисловості. п. 25 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
 Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин п. 26 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах п. 27 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, пов'язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних, токсичних та займистих рідин п. 28 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, пов'язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і технологічних трубопроводів. п. 29 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та комунікацій газових промислів п. 30 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по виробництву, зберіганню, використанню та транспортуванню речовин, які відносяться до I та II класу небезпеки п. 31 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому числі радіоактивних п. 32 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних підприємствах п. 33 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела п. 34 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок п. 35 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами п. 36 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по дезактивації, дезінсекції, дератизації та дезінфекції приміщень п. 37 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи з використанням інертних газів п. 38 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, пов'язані з виробництвом скла та скловиробів п. 39 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів п. 40 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Нанесення лако-фарбувальних покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). п. 41 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами п. 42 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.  п. 43 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей чотирьоххлористим вуглецем п. 44 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Вулканізаційні роботи п. 45 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. п. 46 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, пов'язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів п. 47 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Гасіння вапна п. 48 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування генераторних ацетиленових установок п. 49 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та повітропроводів п. 50 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по виробництву феросплавів, агломерату, чавуну, сталі, прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. Обслуговування устаткування по їх виробництву п. 51 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Плавильні, заливочні роботи і роботи по термообробці лиття п. 52 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи з окислюючими речовинами п. 53 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів п. 54 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, турбоформовочних станів та пічного зварювання труб п. 55 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, пов'язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок п. 56 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Гранулювання доменного шлаку п. 57 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, пов'язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків п. 58 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Робота з піскоструминними апаратами п. 59 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом набризкування і напилення п. 60 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варочних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в'язальних, полірувальних механізмів п. 61 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів п. 62 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском п. 63 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Підземні роботи на шахтах та рудниках п. 64 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Підземна геологорозвідка п. 65 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Сейсморозвідка п. 66 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Геолого-маркшейдерські роботи. п. 67 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню п. 68 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Дегазаційні роботи п. 69 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій п. 70 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід п. 71 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу п. 72 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних копалин при відкритих гірничих роботах п. 73 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби п. 74 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрі п. 75 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві, реконструкції і ремонті метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення. п. 76 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи на метрополітені в службі руху, рухомого складу, колії, топливних споруд, сигналізації та зв'язку п. 77 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації п. 78 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Прокладка, обслуговування та ремонт пульпопроводів п. 79 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів п. 80 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Експлуатація та ремонт водозбірних споруд п. 81 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Штучне заморожування ґрунтів та водопониження п. 82 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів п. 83 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар'єрів п. 84 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Забивання свай п. 85 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Цементація та хімічне закріплення ґрунтів та фундаментів п. 86 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Укладка великогабаритних труб у траншеї п. 87 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах п. 88 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів п. 89 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами п. 90 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах). п. 91 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Водолазні роботи п. 92 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по обслуговуванню барокамер п. 93 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи верхолазні та на висоті п. 94 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
 Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті п. 95 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів п. 96Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин п. 97 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд п. 98 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож п. 99 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів п. 100 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів п. 101 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків п. 102 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок п. 103 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач п. 104 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового устаткування п. 105 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів п. 106 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установка п. 107 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання п. 108 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням п. 109 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових суден, а також очистка та фарбування суден у доках та на причалах п. 110 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів в машинному відділенні морських та річкових суден п. 111 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу п. 112 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування механічних та автоматичних ліній п. 113 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах п. 114 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів п. 115 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи на цукрових заводах по обслуговуванню центрифуг і транспортерів п. 116 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Проведення робіт в силосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, в вагонах зерновозах п. 117 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по обслуговуванню і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах по зберіганню і переробці зерна п. 118 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по розвантаженню, складанню і зберіганню зернових та олійних культур, висівок, макухи і жротів насипом і в затареному вигляді п. 119 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по оксидації обезводнених мастил при виробництві оліфи і лаків п. 120 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по обслуговуванню бугаїв-плідників, кнурів і жеребців п. 121 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу п. 122 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які виконуються на територіях, забруднених (5-10 кі/квадр. км ) цезієм 134, 137 п. 123 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи по ліквідації лісових пожеж п. 124 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів п. 125 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті п. 126 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах п. 127 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і селеві роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності п. 128 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції п. 129 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту п. 130 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Пожежно-технічне обстеження об'єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою п. 131 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та в теплодимокамерах п. 132 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних драбинах п. 133 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Виконання робіт на пожежах по знеструмленню електричних мереж, перекриттю заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках автобаз  п. 134 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден п. 135 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації п. 136 Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Скелелазні роботи п. 137 Переліку робіт з підвищеною небезпекою