Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці

Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 №151

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 №151//Зареєстровано Мін’юст України 23.06.2004 за №778/9377