“Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки”

Постанова КМУ від 05.06.2013 року №440

Постанова КМУ від 05.06.2013 року №440