“Порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України “Про рекламу” щодо реклами послуг із працевлаштування”

Постанова КМУ від 05.08.2022 р. №863

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова КМУ від 05.08.2022 р. №863