«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції Постанови КМУ від 03.02.2021 №77).

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107