“Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану”

Постанова КМУ від 13.07.2011 р. № 753

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова КМУ від 13.07.2011 р. № 753