“Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб»

Постанова КМУ від 28.02.2022 року №165

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова КМУ від 28.02.2022 року №165