“Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 //зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за №736/27181