“Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення”

Постанова КМУ від 06.11.1997 № 1238. Скасовано Постановою КМУ від 10.05.2022 №577.

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 № 1238