“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон від 05.04.2007 №877-V

Прийнятий ВР України 05.04.2007 №877-IV