“Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”

Закон України від 23.02.2012 № 4448-VI

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Закон України від 23.02.2012 № 4448-VI