“Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”

Постанова КМУ від 23.05.2001 № 559

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559