«Регламент контролю якості виконання електромонтажних робіт»

Регламент містить основні правила, порядок і довідкову інформацію з проведення контролю якості виконання електромонтажних робіт, матеріалів, виробів, а також необхідні витяги з нормативних документів станом на 01.01.2017 року.

Затверджений протоколом секції №1 Вченої Ради Державного підприємства  "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" від 27.01.2017 року.