“Рекомендація про трудове правовідношення N 198”

Генеральної конференції Міжнародної організації праці (31.05.2006)

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Прийняті конференцією Міжнародної організації праці 31.05.2006 року №198