Система позначення (кодування) НПАОП

Нормативно-Правові Акти з Охорони Праці (НПАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання.

Кодування НПАОП здійснюється з метою систематизації обліку цих документів, створення необхідних умов для ефективного зберігання та використання інформації про ці нормативно-правові акти, зручності їх обробки з використанням персональних електронно-обчислювальних машин.
Порядок кодування НПАОП визначені у додатку 2 до пункту 5 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці.

Структура позначення (шифру) НПАОП формується з :

НПАОП ХХ.Х-Х.ХХ-ХХ – виду економічної діяльності згідно з таблицею 1 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці. Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або декілька
видів економічної діяльності, зазначається код 0.00.

НПАОП ХХ.ХХ.ХХ-ХХ – цифрового позначення виду НПАОП (1 – правила, 2 – переліки,  3 – норми, 4 – положення; 5 –інструкції; 6 – порядки, 7 – інші).

НПАОП ХХ.ХХ.ХХ-ХХ – порядкового номеру у межах даного видуПорядковий номер у межах виду номативного акту визначається згідно з даними Реєстру.

НПАОП ХХ.ХХ.ХХХХ  року затвердження документу.

Наприклад:

1). НПАОП 0.00-4.12-05 – «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» розшифровується так:
0.00 – означає, що дія цього нормативно-правового акту поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності;
4 – означає «Положення»;
12 – порядковий номер в групі «Положення»;
05 – вказує на 2005 рік затвердження.

2). НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» розшифровується так:
00.0 – означає, що дія цього нормативно-правового акту поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності;
7 – цей нормативно-правовий акт відноситься до виду «інші
документи»;
17 – порядковий номер в цій групі;
18 – рік затвердження 2018.

3). НПАОП 40.1-1.07-01 “Правила експлуатації електрозахисних засобів” розшифровується так:
40.1 – означає, що дія цього нормативно-правового акту поширюється на вид  економічної діяльності “Виробництво та розподілення електричної енергії “;

1 – цей нормативно-правовий акт відноситься до виду «Правила»;
07 – порядковий номер в цій групі;
01 – рік затвердження 2001.

Что такое НПАОП? Сокращение НПАОП.