“Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 802.

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова КМУ від 03.10.2018 р. № 802