“Технічний регламент засобів індивідуального захисту” (2021)

Даний Технічний регламент набрав чинності 30.08.2021 року.

(Версія “Технічного регламенту ЗІЗ” від порталу Кабінету Міністрів України).

Постанова КМУ від 21.08.2019 року №771.