“Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”

Постанова КМУ від 23 серпня 2017 року № 640

Прийняття (затвердження)/реєстрація в Мінюстиції дата/номер документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640